YapılasmaJeofizigi

YapılasmaJeofizigi

 1. Ali Osman ncel
  YapılasmaJeofizigi
  Transcript Header:
  YapılasmaJeofizigi
  Transcript Body:
  • 1. TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ OSnbul Şubesi Ergenekon Mahallesi Halaskargazi Caddesi Gül Han No.: 33 Kat 5 Harbiye 34373 Şişli, İSTANBUL / TÜRKİYE Ýstanbul Depreme Nasýl Hazýrlanýyor?24 Mayıs 2012 Pazartesi günü 13.00–17.00 saatleri arasında İstanbul Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi’nde‘‘İstanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor’’ konu başlıklı,beklenen İstanbul depreminden kaynaklanabilecek kayıpların azaltılmasıyla ilgili olarakİstanbul Büyükşehir belediyemiz ve İstanbul Valiliğimiz tarafından yapılan çalışmalarınpaylaşılması ve değerlendirilmesi fırsatı sağlanacaktır. Deprem tehlikesideğiştirilemeyen ve insanlık için etkilerinin azaltılması amacıyla, dünya çapındaortaklaşa çalışmayı zorunlu kılan bir gerçektir. Depremin zararlarının azaltılması ile ilgiliolarak, sakıncalı yerlerin ve yapıların belirlenmesinde, Avrupa ve Dünya YapıStandartlarına göre, Yapılaşma Jeofiziği ve Yapı Jeofiziği yöntemlerinin kullanılmasıgerekir. Önemli olan, dünya standartlarına girmiş Jeofizik Yer ve Yapı İncelemeyöntemlerinin, ülkemizde ki Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan ulusalstandartlar içine girmesinin sağlanmasıdır. Konferansta, beklenen İstanbul depremindenkaynaklanabilecek kayıpların azaltılmasıyla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesive İstanbul Valiliği tarafından yapılan çalışmalar paylaşılıp değerlendirilecek.İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılmasıprojesinin anlatılacağı konferansta; “Deprem nasıl geliyor?”, “İstanbul’u hangi depremleretkiler?”, "Türkiyenin Sınavı Deprem ve Dönüşüm" gibi sorular cevap bulacak.Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Öncel’inmoderatörlüğünü yapacağı ve bir çok değerli akademisyenin katılacağı konferansta sizdeğerli meslektaşlarımızı ve basın mensuplarını aramızda görmekten mutluluk duyar,halka duyurulması konusunda desteklerinizi bekleriz.
  • 2. 13.00 Açılış Konuşması İstanbul Üniversitesi Mühendislik Prof.Dr. Süleyman Tanyolaç Fakültesi Dekanı13.15 Moderatör Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Prof. Dr. Ali Osman ÖNCEL Şube Başkanı13.30 Mahmut BAŞ İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Jeofizik Yüksek Mühendisi Deprem Hazırlık Çalışmaları İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü14.00 Yalçın KAYA, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve İnşaat Mühendisi Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin İSMEP Projesi Direktör Yardımcısı Artırılması Projesi14.30 ARA15.00 Prof.Dr. Ahmet Ercan Deprem Nasıl Geliyor15.30 Prof.Dr. Ahmet Vefik Alp Türkiyenin Sınavı Deprem ve Dönüşüm16.00 Prof.Dr. Ömer Alptekin İstanbul’u Etkileyecek Depremler16.30 SORULAR İstanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?
  View More