X-Zelit Farm trials problem herds POLISH

X-Zelit Farm trials problem herds POLISH

 1. Vilofoss
  X-Zelit Farm trials problem herds POLISH
  Transcript Header:
  X-Zelit Farm trials problem herds POLISH
  Transcript Body:
  • 1. Badania na farmach – stada, w których występowały problemy• 13 stad wyselekcjonowanych przez miejscowego specjalistę- praktyka w zakresie bydła mlecznego• Kryterium przy wyborze stad stanowiła gorączka mleczna rozpoznana przez weterynarzy o długoletniej praktyce• Na każdej z farm wybrano dwadzieścia krów w zaawansowanej ciąży • Pierwsze dziesięć krów przydzielono do nieleczonej grupy kontrolnej, zaś • z kolejnych 10 krów utworzono grupę poddaną leczeniu
  • 2. Badania na farmach – stada, w których występowały problemy• Krowom z grupy leczonej podawano dodatkowo środek X-Zelit® w okresie od 14. dnia przed spodziewaną datą do dnia wycielenia • W trakcie eksperymentu nie dopuszczono do stosowania innych terapii zapobiegających gorączce mlecznej, m.in. doustnego podawania preparatów wapniowych lub pompowania do żwacza roztworów zawierających wapń lub inne elektrolity
  • 3. Rezultaty X-Zelit Krowy z GM/ogółemGorączka mleczna 34/129 5/130Zachorowalność 26,4 % 3,8 %P
  View More