Quyết định số 191/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thanh Hóa : Ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 191/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thanh Hóa : Ban hành Quy chế thu,

 1. VanBanMuaBanNhanh
  Quyết định số 191/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thanh Hóa : Ban hành Quy chế thu,
  Transcript Header:
  Quyết định số 191/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thanh Hóa : Ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
  Transcript Body:
  • 1. Bấm để xem và tải miễn phí hàng nghìn mẫu văn bản, hợp đồng tại VanBan.MuaBanNhanh.com Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn Cơ quan: Văn phòng Chính phủ Thời gian ký: 27.05.2014 14:42:13 +07:00
  • 2. Bấm để xem và tải miễn phí hàng nghìn mẫu văn bản, hợp đồng tại VanBan.MuaBanNhanh.com
  • 3. Bấm để xem và tải miễn phí hàng nghìn mẫu văn bản, hợp đồng tại VanBan.MuaBanNhanh.com
  • 4. Bấm để xem và tải miễn phí hàng nghìn mẫu văn bản, hợp đồng tại VanBan.MuaBanNhanh.com
  • 5. Bấm để xem và tải miễn phí hàng nghìn mẫu văn bản, hợp đồng tại VanBan.MuaBanNhanh.com
  View More