Presentasjon nfs brukerkonferanse BK2015

Presentasjon nfs brukerkonferanse BK2015

 1. Geodata AS
  Presentasjon nfs brukerkonferanse BK2015
  Transcript Header:
  Presentasjon nfs brukerkonferanse BK2015
  Transcript Body:
  • 1. Bruk av Esri SW til forvaltning av farleden - erfaringer og fremtidig bruk - NFS - Jan Erik Dyb Fagsenter for Farled, Fyr og Merker (FFM)
  • 2. Norge – Veien mot nord
  • 3. Navigasjonsinnretniner (sjømerker) i Norge • Fyrstasjon • Fyrlykt • Faste merker • m/lys • Stenger • Varder • Båker • Flytende merker • Lateral • Kardinal • Lys • Racon • Farledsskilt ”ca 21 000 stk” ”IALA” ”Særegen kyst” ”Andre eiere”
  • 4. Formål med Nautisk Fagsystem? §3: Kystverket skal føre register over alle farvannsskilt og navigasjonsinnretniger Forskrift fra 2014: Forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger §
  • 5. Forvaltning av navigasjons innretninger – Kystverket har forvaltningsansvaret for alle nautiske innretninger. – Digital prosess med NFS gjennom hele kjeden og alle ledd i KV • Planlegging, godkjennelse, utførelse, etterkontroll og publikasjon – Kommuniserer mot Sjøkartverket Region Godkjenner FFM QA / Forvalter Tilgjengeliggjør Region Bestiller FFM QA & Etablerer Region Iverksetter Rederi Gjennomfører SKSK Publiserer
  • 6. Nautiske data i NFS Default Planroot Versjoner Regionskontor Fagsenter FFM WMX Arbeidsbåter Instrumenter Sjøkartverket
  • 7. NFS sjø (11 Fartøy pr 1.1.2015) Regionskontorer HORTEN Båter FFM og Regionkontorer kan kjøre citrix løsning for ArcGIS Desktop WLAN WLAN Access Point ArcGIS Desktop Web Appliksjoner XYZ prosessering ArcGIS Desktop XYZ prosessering Logging W AN FFM Ålesund ArcGIS Desktop Web Applikasjoner XYZ prosessering WLANWAN WLANWAN LAN Databaseserver SQL Database ArcGIS Server Workgroup LAN ArcGIS Desktop Citrix Park Filserver Bakgrunnsdata Fagdata SINMAT Prosjektdata Databaseserver SQL Database Geocortex ArcGISserver Webservices WorkFlow Manager PSIAM Webservices FDV Server Database DMZ KeepUp Landserver WMS,WFS tjenester Dataflyt fra GIS til FDV via Web- services Sensorer PDS2000 PDS2000 DMZ Filserver PDS2000 ArcGIS Desktop Manuell Overføring Manuell Overføring ArcGIS Server Admin og WorkFlow Management NFS land NFS sentralt
  • 8. Demo Oslofjorden
  • 9. 3D Berlevåg
  • 10. Lekekasse?
  • 11. Skiltløsningen • §3 • Register må opparbeides I) Etterregistrering II) Daglig drift III) Forvalte egne skilt • NFS Skilt • 2015 ”oppstart”
  • 12. Ad Hoc løsninger • Elektroverktøy • Oslofjordsprosjektet grunnet kompleksitet • Lokal database
  • 13. Sørøst Vest Midt-Norge Nordland Troms og Finnmark Totalt 0-10 176 10 17 63 34 302 10-20 201 19 23 98 49 391 20-30 100 22 24 38 45 231 30-40 66 7 22 17 25 137 40-50 27 6 15 14 19 81 50-60 23 7 8 10 12 61 60-70 26 4 5 3 14 53 70-80 10 1 2 2 4 19 80-90 4 5 3 7 3 22 90-100 5 1 1 3 6 16 100-110 6 3 2 1 6 18 110-120 3 2 2 7 120-130 2 2 130-140 3 2 2 2 9 140-150 1 1 1 3 150-160 3 1 1 1 1 7 160-170 1 1 2 170-180 2 1 1 1 5 180-190 1 1 190-200 1 1 1 3 210-220 1 1 220-230 1 1 2 230-240 1 1 250-260 1 1 260-270 1 1 300-310 1 1 530-540 1 1 Totalt 665 91 129 263 223 1378 Analyse av staker
  • 14. Statistikk til alle
  • 15. Kart til alle
  • 16. Håndholdt: ArcGis Collector / NFS innsyn Navigasjonslys, generelt 285500 Lyran
  • 17. Oppsummering: • Kystverket har blitt en ansvarlig og moderne dataeier • NFS med ESRI & Geodata har klart å etablere system som ivaretar forvaltningsansvaret vi har på sjømerker • Erstatter gamle verktøy • Mye bedre planlegging og bedre resultat • Kvalitet og sporbarhet blir ivaretatt • Opplæring av etaten blir gjennomført! • Økende samhandling i KV • Effektivitet i felt, og kart blir hurtigere oppdatert • Nye bruksområder på eksisterende løsning • Ser løsninger for fremtidens utfordringer
  View More