Når kommunikasjon kobles med rett informasjon

Mange mennesker og de fleste IT-systemer har et ”spesialistproblem”: De er

 1. ErgoGroup
  Mange mennesker og de fleste IT-systemer har et ”spesialistproblem”: De er
  Transcript Header:
  Når kommunikasjon kobles med rett informasjon
  Transcript Body:
  • 1. Når kommunikasjon kobles med rett informasjon - Eirik Staff, direktør produkt/markedsføring ErgoGroup AS Onsdag 23.sept kl. 13.10-13.55
  • 2. 2 Vår IT hverdag?
  • 3. 3 ”Spesialistsyke” i IT-løsningene ? • Transaksjonssystemer var problemet… • Tekniske hindringer (stort sett) overvunnet • Kulturelle hindringer er der enda: – Systemeiere med snevert fokus – Manglende incentiver for investering i helhet  Ingen evne til å ”se hele bildet” Fremdeles sliter vi med sammenstilling av strukturerte transaksjonsdata – og dette er barnemat mot hva som kommer….
  • 4. 4 De ”myke” dataene blir stadig viktigere •
  View More