Når BIM møter GIS

Presentasjon til BIM-fagdag på HIG 11.2.15

 1. Knut Jetlund
  Presentasjon til BIM-fagdag på HIG 11.2.15
  Transcript Header:
  Når BIM møter GIS
  Transcript Body:
  • 1. Når BIM møter GIS Første kapittel Når BIM møter GIS Knut Jetlund Knut Jetlund Statens vegvesen knut.jetlund@vegvesen.no Twitter: @Jetgeo GitHub: https://github.com/jetgeo
  • 2. Noen GIS-forkortelser ● NVDB: Nasjonal vegdatabank – Statens vegvesen sin database med komplett nasjonalt vegnett og vegrelatert informasjon – Egen datakatalog (objektkatalog) ● SOSI: Samordnet opplegg for stedfestet informasjon – Standard for norsk geografisk informasjon – SOSI Objektkatalog ● FKB: Felles kartdatabase – «Grunnkartet», basert på SOSI Objektkatalog ● GML: Geography Markup Language – Standard, XML-basert utvekslingsformat (ISO19136) Når BIM møter GIS Knut Jetlund
  • 3. De ubehagelige sannheten Der ute er den virkelige verden Når BIM møter GIS Knut Jetlund
  • 4. Med BIM konstrueres virkeligheten Den behagelige sannheten Når BIM møter GIS Knut Jetlund
  • 5. Når BIM møter GIS Knut Jetlund Hvordan blir vi enige om hvordan virkeligheten er? Ulik tilnærming gir ulike modeller!
  • 6. Ulike tilnærminger i GIS-verdenen Ikke bare mellom BIM og GIS… Når BIM møter GIS Knut Jetlund
  • 7. Når BIM møter GIS Knut Jetlund Hva er dette? Hva er dette?
  • 8. Objektliste for ferdigvegsdata http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Nasjonal+vegdatabank/Objektliste Når BIM møter GIS Knut Jetlund
  • 9. NVDB FKB (SOSI) Når BIM møter GIS Knut Jetlund «Vegobjekttype» Skjerm + Bruksområde: FlerverdiAttributt, Tekst + Materiale skjerm: FlerverdiAttributt, Tekst + Materiale søyler: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Oppsettingsår: Tall [0..1] + Fundamentering/plassering: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Type fundament: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Lengde: Tall [0..1] + Høyde: Tall + Areal: Tall + Søyleavstand: Tall [0..1] + Type gjennomsiktig vegg: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Areal gjennomsiktig vegg: Tall [0..1] + Tykkelse: Tall [0..1] + Lydabsorberende: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Utforming topp: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Farge: Tekst [0..1] + Overflatebehandling: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Tilleggsinformasjon: Tekst [0..1] + Eier: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Vedlikeholdsansvarlig: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Geometri, linje: GeomLinje eller Kurve «Tillatte verdier» Bruksområde + Støyskjerm + Leskjerm/sikringsskjerm «featureType» Skjerm + senterlinje: Kurve + høydereferanse: Høydereferanse [0..1] + skjermingsfunksjon: SkjermingsFunksjon [0..1] + høydeOverBakken: HøydeOverBakken [0..1] «codeList» SkjermingsFunksjon + Støyskjerm + Snøskjerm + Vindskjerm + Rassikring + Flomsikring + Leskjerm + Ledeskjerm «Vegobjekttype» Snøskjerm + Bruksområde: FlerverdiAttributt, Tekst + Lengde: Tall + Høyde over terreng: Tall + Bakkeklaring: Tall + Gjennomsnittlig avstand til veg: Tall [0..1] + Skjermtetthet: Tall [0..1] + Byggemateriale: FlerverdiAttributt, Tekst + Tilleggsinformasjon: Tekst [0..1] + Adkomst: FlerverdiAttributt, Tekst + Byggeår: Tall [0..1] + Eier: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Vedlikeholdsansvarlig: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Geometri, linje: GeomLinje eller Kurve «Tillatte verdier» Bruksområde + Løsneområde for skred + Drivsnø på veg Er NVDB nærmere BIM enn SOSI?
  • 10. Hvordan kommer vi oss til samme side av vegen? Når BIM møter GIS Knut Jetlund
  • 11. Hvordan? Skille mellom 2 kategorier av objekttyper: 1. Objekttyper som er unike for NVDB Datakatalogen – Original i NVDB datakatalogen – Kopi i SOSI Modellregister 2. Objekttyper som finnes i begge kataloger – Harmoniseres – Vedlikeholdes parallelt – Koblingsnøkler for å sikre sammenheng Harmonisering NVDB og SOSI Når BIM møter GIS Knut Jetlund
  • 12. Visjon: SOSI Modellregister som felles register for all geografisk informasjon i Norge, inkludert hele NVDB Datakatalogen Når BIM møter GIS Knut Jetlund
  • 13. Hva med BIM? Harmonisering SOSI og NVDB Når BIM møter GIS Knut Jetlund
  • 14. Tenk om… ● Vi kunne ha EN objektkatalog for prosjektering, utbygging og drift, i både BIM og GIS ● Data kunne flyte fritt mellom systemene ● Er det mulig? Fordeler med harmonisering Når BIM møter GIS Knut Jetlund
  • 15. Statens vegvesens Håndbok V770 Modellgrunnlag Håndboken skal bidra til ● entydige kvalitetskrav til grunnlagsdata ● 3D-prosjektering i alle fag ● standardisert beskrivelse av modeller ● standardisert beskrivelse av objekter ● bruk av åpne, standardiserte formater ● bruk av modeller som arbeidsgrunnlag i byggefasen ● standardisering av sluttdokumentasjon fra prosjektfaser Når BIM møter GIS Knut Jetlund
  • 16. Modeller Håndbok V770 Når BIM møter GIS Knut Jetlund
  • 17. «Som utført modell» Håndbok V770 Når BIM møter GIS Knut Jetlund
  • 18. Begreper Når BIM møter GIS Knut JetlundNår BIM møter GIS Knut Jetlund «Vegobjekttype» Skjerm + Bruksområde: FlerverdiAttributt, Tekst + Materiale skjerm: FlerverdiAttributt, Tekst + Materiale søyler: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Oppsettingsår: Tall [0..1] + Fundamentering/plassering: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Type fundament: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Lengde: Tall [0..1] + Høyde: Tall + Areal: Tall + Søyleavstand: Tall [0..1] + Type gjennomsiktig vegg: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Areal gjennomsiktig vegg: Tall [0..1] + Tykkelse: Tall [0..1] + Lydabsorberende: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Utforming topp: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Farge: Tekst [0..1] + Overflatebehandling: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Tilleggsinformasjon: Tekst [0..1] + Eier: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Vedlikeholdsansvarlig: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Geometri, linje: GeomLinje eller Kurve «Tillatte verdier» Bruksområde + Støyskjerm + Leskjerm/sikringsskjerm «featureType» Skjerm + senterlinje: Kurve + høydereferanse: Høydereferanse [0..1] + skjermingsfunksjon: SkjermingsFunksjon [0..1] + høydeOverBakken: HøydeOverBakken [0..1] «codeList» SkjermingsFunksjon + Støyskjerm + Snøskjerm + Vindskjerm + Rassikring + Flomsikring + Leskjerm + Ledeskjerm «Vegobjekttype» Snøskjerm + Bruksområde: FlerverdiAttributt, Tekst + Lengde: Tall + Høyde over terreng: Tall + Bakkeklaring: Tall + Gjennomsnittlig avstand til veg: Tall [0..1] + Skjermtetthet: Tall [0..1] + Byggemateriale: FlerverdiAttributt, Tekst + Tilleggsinformasjon: Tekst [0..1] + Adkomst: FlerverdiAttributt, Tekst + Byggeår: Tall [0..1] + Eier: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Vedlikeholdsansvarlig: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Geometri, linje: GeomLinje eller Kurve «Tillatte verdier» Bruksområde + Løsneområde for skred + Drivsnø på veg Den første elefanten i rommet…
  • 19. Geometri Den andre elefanten i rommet… Når BIM møter GIS Knut Jetlund ● Volum i BIM, enkel geometri i GIS
  • 20. Hva trenger vi for å lykkes? ● Harmonisering – Sammenheng mellom begreper og modeller – Sammenheng mellom geometrier ● Unike, persistente ID-er ● Forvaltning av BIM-modeller Dataflyt mellom BIM og GIS Når BIM møter GIS Knut Jetlund
  • 21. Når BIM møter GIS Knut Jetlund Pilotarenaer for harmonisering: SOSI Landskapsarkitektur SOSI Produktspesifikasjon for ledning
  • 22. LandXML  InfraGML Samarbeid mellom OGC og buildingSMART Når BIM møter GIS Knut Jetlund
  • 23. IFC for Infrastructure IFC Alignment Når BIM møter GIS Knut Jetlund
  View More