Modul pdp matematik kssr tahun 5 sk bhg 2

Modul pdp matematik kssr tahun 5 sk bhg 2

 1. Shamrizal Fauzi
  Modul pdp matematik kssr tahun 5 sk bhg 2
  Transcript Header:
  Modul pdp matematik kssr tahun 5 sk bhg 2
  Transcript Body:
  • 1. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5 133 Bidang: Nombor dan Operasi. Tajuk: Wang Hingga RM1 000 000 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 10.8 Memahami faedah Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: (i) Menyatakan keperluan memahami faedah mudah dan faedah kompaun dalam simpanan Masa: 120 minit Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis a. Minta murid menceritakan senario yang melibatkan wang simpanan. b. Paparkan tayangan video tentang tabungan wang. www.youtube.com/watch?v=hvMYpKggikg c. Bersoal jawab dengan murid berkaitan tayangan video. Cadangan pautan laman web berkaitan tabungan www.youtube.com/watch?v=-0KOZHHyhwQ www.min.com.my i. Berapakah jumlah wang simpanan yang telah kamu kumpul? ii. Apakah yang akan kamu lakukan dengan wang tersebut? iii. Di manakah tempat yang sesuai untuk menyimpan wang tersebut? 2. Imaginasi Penjanaan Idea i. Tunjukkan tabung yang penuh berisi wang syiling. ii. Adakan soal jawab dengan murid berkaitan dengan tabung yang ditunjukkan dan mengaitkan jawapan murid dengan Buku Wang Saku. i. Cuba teka, berapa jumlah wang dalam tabung ini?
  • 2. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5 134 Sintesis Idea iii. Paparkan soalan. Encik Happyza seorang usahawan muda. Beliau meraih keuntungan sebanyak RM180 000 setahun. Pada tiga bulan pertama, beliau mendapat RM30 000. Pada tiga bulan berikutnya, beliau memperolehi dua kali ganda keuntungan daripada tiga bulan pertama. Keuntungan pada enam bulan terakhir adalah bersamaan dengan enam bulan pertama. iv. Secara berpasangan, lengkapkan jawapan dalam jadual yang disediakan. Lampiran 4: Jadual Keuntungan v. Encik Happyza ingin menyimpan keuntungan yang diperolehinya. Pihak bank memberi 3% faedah ke atas simpanannya setiap tahun. Kira jumlah simpanan Encik Happyza dalam masa tiga tahun jika beliau tidak mengeluarkan simpanannya dalam tempoh tersebut. vi. Bincangkan jawapan murid. vii. Perkenalkan istilah faedah mudah dan faedah kompaun. Cadangan pautan laman web berkaitan faedah mudah dan faedah kompaun http://www.mybijakwang.blogspot.com/2010/ 02/faedah-kompaun.html ii. Sila baca pernyataan berikut. Faedah mudah ialah faedah yang dibayar ke atas modal sahaja. Faedah kompaun ialah faedah atas faedah.
  • 3. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5 135 3. Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. Secara berkumpulan (4 orang), guru edarkan contoh penyata transaksi tahunan. Lampiran 5: Contoh penyata transaksi tahunan b. Murid mengenal pasti faedah mudah dan faedah kompaun dalam transaksi. c. Murid mengira faedah yang diperolehi dalam tempoh tiga tahun pertama. d. Murid bentangkan hasil dapatan. e. Guru mencetuskan situasi permasalahan berdasarkan penyata transaksi tahunan yang diberikan. Masalah 1: Pelanggan mengeluarkan semua faedah yang diterima dalam tiga tahun yang pertama: i. Apakah jenis faedah yang diterima pada tahun keempat? ii. Berapakah jumlah faedah yang diterima pada tahun tersebut? Masalah 2: Pelanggan mengeluarkan sebahagian faedah yang diterima pada tahun kelima: i. Apakah jenis faedah yang diterima pada tahun keempat? ii. Berapakah jumlah faedah yang diterima pada tahun tersebut? f. Bersoal jawab dengan murid tentang faedah mudah dan faedah kompaun yang terdapat dalam penyata transaksi tahunan.
  • 4. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5 136 4. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. Secara individu, guru mengedarkan Lembaran Kerja 22. b. Murid mengira faedah mudah dan faedah kompaun yang dikehendaki. c. Murid didedahkan untuk melayari laman sesawang http://www.mymoneyskills.com/mms/my/ms_ MY/budgeting_and_saving/saving.shtml untuk aktiviti interaktif. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja. Murid perlu menjawab dengan betul kesemua soalan sebelum beralih kepada kemahiran berikutnya. Nilai dan Sikap Terapkan nilai bekerjasama dan berani dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan.
  • 5. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5 137 Lampiran 4: Jadual Keuntungan Lengkapkan jadual di bawah berdasarkan situasi yang diberikan. Encik Happyza seorang usahawan muda. Beliau meraih keuntungan sebanyak RM180 000 setahun. Pada tiga bulan pertama, beliau mendapat RM30 000. Pada tiga bulan berikutnya, beliau memperolehi dua kali ganda keuntungan daripada tiga bulan pertama. Keuntungan pada enam bulan terakhir adalah bersamaan dengan enam bulan pertama. Bulan Keuntungan (RM) Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember Jumlah RM 180 000
  • 6. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5 138 Lampiran 5 Penyata transaksi tahunan Bank A JUMLAH FAEDAH 5 % Jumlah penyimpanan setelah 3 tahun ialah RM11 576.25 Penyata transaksi tahunan Koperasi B Jumlah penyimpanan: RM10 000.00 Faedah yang diberi 5% Jumlah faedah bagi tiga tahun pertama TAHUN KADAR FAEDAH NILAI FAEDAH 1 0.05 RM500 2 0.05 RM500 3 0.05 RM500 JUMLAH RM1500 Jumlah penyimpanan setelah 3 tahun RM10 000 + RM1500 = RM11 500
  • 7. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5 139 Lembaran Kerja 22 Nama :__________________________ Kelas: ____________ Penyata Transaksi Tahunan bagi simpanan Puan Sadna di Bank A Tahun Baki awal tahun Kadar faedah Nilai faedah Baki hujung tahun 1 RM5 000.00 2% RM100.00 RM5 100.00 2 RM5 100.00 2% RM102.00 RM5 202.00 3 RM5 202.00 2% RM104.04 RM5 306.04 4 RM5 306.04 2% RM106.12 RM5 412.16 5 RM5 412.16 2% RM108.24 RM5 520.40 1. Berdasarkan jadual di atas, berapakah kadar faedah tahunan yang diberikan oleh Bank A? _______________________________________________________________________ 2. Berapakah faedah mudah yang diterima oleh Puan Sadna? _______________________________________________________________________ 3. Berapakah faedah kompaun yang diterima oleh Puan Sadna pada tahun ketiga? _______________________________________________________________________ 4. Berapakah faedah kompaun yang diterima oleh Puan Sadna bagi tiga tahun terakhir? _______________________________________________________________________ 5. Berapakah jumlah faedah yang diterima oleh Puan Sadna bagi simpanannya? _______________________________________________________________________
  • 8. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5 140 Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Wang hingga RM1 000 000 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 10.8 Mengaplikasi pelan perbelanjaan dan simpanan Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: (ii) Merancang bajet harian, mingguan dan bulanan bagi mencapai matlamat kewangan jangka pendek Masa: 120 minit FASA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis a. Paparkan satu situasi. Contoh: Anas hendak membeli sepasang kasut sukan yang berharga RM40.00 dalam masa 4 minggu. Setiap minggu Anas menerima wang saku sebanyak RM20.00 daripada ibu bapa. i. Murid diminta memberi respon terhadap situasi tersebut. ii. Secara berpasangan, murid berbincang cara untuk mendapatkan kasut sukan dalam masa 4 minggu dengan wang saku yang diberikan. i. Dapat membeli kasut a. Sebab saya simpan wang b. Ibubapa belikan ii. Tidak dapat membeli kasut Sebab saya tidak menyimpan wang Saya simpan RM2 setiap hari Saya simpan RM10 setiap minggu Saya simpan kesemua wang saku yang diberikan RM40.00
  • 9. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5 141 b. Paparkan tayangan video. Murid memberikan respon berkenaan tayangan video tersebut c. Terangkan di antara kepentingan bajet Contoh:  Membantu memastikan keperluan dan kehendak tercapai.  Mengelakkan berbelanja berlebihan i. Apakah maksud bajet. ii. Nyatakan maksud matlamat kewangan. iii. Apakah perbezaan di antara keperluan dan kehendak 2. Imaginasi Penjanaan Idea Aktiviti 1 a. Secara berkumpulan (4 orang) murid diminta membuat bajet untuk hari ini. Murid diminta untuk:  Membentangkan bajet harian yang telah dirancang. b. Tunjukkan cara membuat bajet harian Contoh :  Lampiran 6 i. duit belanja = RM5 makan = RM2 simpan = RM3 ii. duit belanja = RM4 makan = RM2 alat tulis = RM2
  • 10. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5 142 Sintesis Idea Aktiviti 2 a. Secara berkumpulan (4 orang) murid diminta menyediakan bajet mingguan dan bajet bulanan. Contoh bajet mingguan Lampiran 7: Murid diminta untuk:  Membentangkan bajet mingguan dan bajet bulanan yang telah disediakan. i. Apa yang kamu lihat? ii. Terangkan apa yang kamu faham tentang bajet ini 3. Perkembangan Penambah- baikan Menilai a. Secara berkumpulan (4 orang), setiap kumpulan diminta menyelesaikan Lembaran Kerja 23 hingga Lembaran Kerja 26 dengan menggunakan pelbagai strategi. b. Bentangkan hasil dapatan setiap kumpulan. i. Nyatakan punca pendapatan selain daripada wang saku. ii. Nyatakan kepentingan bajet 4. Tindakan Pelaksanaan dan Amalan Berterusan a. Setiap murid diminta menghasilkan satu bajet bulanan Tempoh tugasan : Seminggu Panduan tugasan:  Tetapkan matlamat jangka pendek Selesaikan tugasan yang diberi dalam masa seminggu
  • 11. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5 143  Rancang dan kenalpasti sumber pendapatan  Mengenalpasti keperluan dan kehendak dalam merancang perbelanjaan  Merancang simpanan b. Murid boleh mendapatkan maklumat lanjut berkenaan bajet melalui laman web yang berikut: 58 http://financeintheclassroom.org/student/activi ties.shtml http://dealseekingmom.com/free-financial- education-activity-books-for-kids/ Boleh layari laman web berikut untuk maklumat lanjut Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid untuk menyediakan bajet Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama, bertanggungjawab, rajin dan bersemangat tinggi terutama sewaktu melakukan aktiviti secara berpasangan atau berkumpulan.
  • 12. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5 144 Lampiran 6 CONTOH BAJET HARIAN Tarikh : …………………… Kategori Bajet Harian Jumlah Sebenar Pendapatan Pendapatan Anggaran (RM) Pendapatan Sebenar (RM) Wang Saku, Hadiah, Upah 6.00 6.00 Perbelanjaan Perbelanjaan Anggaran (RM) Perbelanjaan Sebenar (RM) Simpanan 3.00 2.00 Makan tengahari 2.50 2.00 Derma 0.50 1.00 Jumlah 6.00 5.00 Baki (Pendapatan- Perbelanjaan) 0 1.00
  • 13. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5 145 Lampiran 7 CONTOH BAJET MINGGUAN Minggu :………… Kategori Bajet Mingguan Jumlah Sebenar Pendapatan Pendapatan Anggaran (RM) Pendapatan Sebenar (RM) Wang Saku/Hadiah/Upah 30.00 40.00 Perbelanjaan Perbelanjaan Anggaran (RM) Perbelanjaan Sebenar (RM) Simpanan 10.00 10.00 Makan tengahari 10.00 8.00 Alat tulis 8.00 12.00 Derma 2.00 1.00 Jumlah 30.00 31.00 Baki (Pendapatan- Perbelanjaan) 0.00 9.00
  • 14. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5 146 BAJET MINGGUAN Lembaran Kerja 23 NAMA : …………………………………………. KELAS : ………… Kategori Bajet Mingguan Jumlah Sebenar Perbezaan (RM) Pendapatan Pendapatan Anggaran (RM) Pendapatan Sebenar (RM) Wang Saku/ Hadiah/Upah Perbelanjaan Perbelanjaan Anggaran (RM) Perbelanjaan Sebenar (RM) Perbezaan (RM) Jumlah Baki (Pendapatan- Perbelanjaan)
  • 15. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5 147 Lembaran Kerja 24 Nama :……………………………………….. Kelas:………………. LEMBARAN KERJA Lengkapkan bajet harian berikut supaya diakhirnya berbaki RM0.00 PENDAPATAN: Elaun RM15.00 Wang harijadi dari atuk RM20.00 Upah RM 3.75 JUMLAH PENDAPATAN ............... PERBELANJAAN: Makan tengahari RM 8.00 PENDAPATAN TOLAK PERBELANJAAN ............... Simpanan -............... Perbelanjaan -.............. Sumbangan -...............
  • 16. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5 148 Lembaran Kerja 25 Nama:………………………………………… Kelas:................. Apabila kamu menyimpan wang, kamu perlu menetapkan matlamat untuk menggunakan wang tersebut. Terdapat dua jenis matlamat iaitu matlamat jangka panjang dan matlamat jangka pendek. Matlamat jangka pendek saya adalah menyimpan cukup wang untuk membeli basikal yang saya idamkan. Dalam masa beberapa bulan saya perlu mempunyai wang simpanan yang cukup untuk membeli basikal tersebut. Tetapkan matlamat jangka pendek simpanan anda. Catatkan rekod kewangan anda diruangan yang disediakan bagi mencapai matlamat tersebut.
  • 17. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5 149 Lembaran Kerja 26 Nama: _____________________________________ Kelas: ____________ Pada ruangan kosong dibawah, cuba beli gabungan barang yang berlainan bagi menentukan betapa bijak kita menggunakan RM50. Bundarkan harga kepada ringgit terdekat dan gunakan nombor yang dibundarkan untuk membuat anggaran harga. Jumlahkan anggaran pada setiap ruangan di bawah sekali. RM8.00 RM4.50 RM5.95 RM2.75 RM35.00 RM15.99 RM22.50 RM42.00 RM6.50 RM10.00 RM7.99 RM8.50 RM0.75 RM0.99 RM1.50 RM4.00 RM8.89 RM9.95 RM2.00 RM14.99 JUMLAH : Sekarang saya ada sedikit wang dan ingin membeli belah di Pulpy Store. Saya bercadang untuk bercuti di tepi pantai dan ada wang simpanan sebanyak RM50 untuk membeli beberapa barang keperluan perkelahan. Ahh! Saya sukakan tempat ini. Saya boleh dapatkan semua yang saya mahu, tetapi saya kena berhati-hati. Saya mudah terpengaruh dengan barang yang saya nampak berbanding dengan barang yang sepatutnya saya beli . Bolehkah anda menolong saya membeli-belah? Kita mesti ingat saya perlu membeli barang keperluan dahulu dan lihat berapa baki wang baki bagi memenuhi kehendak saya.
  • 18. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5 150 GLOSARI 1. Bajet – Satu rancangan untuk menguruskan pendapatan, simpanan dan perbelanjaan 2. Perbelanjaan – Barangan dan perkhidmatan yang perlu dibayar bagi mempertingkatkan kualiti hidup. 3. Pendapatan – Hasil yang diterima daripada pekerjaan, perkhidmatan, upah atau pelaburan 4. Baki – Sejumlah wang yang ada di dalam simpanan. 5. Keperluan – Sesuatu yang diperlukan untuk meneruskan kehidupan (contoh: makanan, pakaian dan tempat tinggal) 6. Kehendak – Sesuatu yang diinginkan untuk hidup lebih selesa dan mewah (contoh: pakaian berjenama) 7. Matlamat kewangan – Asas bagi perancangan kewangan yang boleh memberikan panduan bagi pelan dan tindakan yang harus diambil dalam perancangan kewangan 8. Matlamat jangka pendek – Dicapai dalam tempoh kurang daripada enam bulan
  • 19. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5 151 Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Wang hingga RM1 000 000 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 10.9 Mengaplikasi pelan perbelanjaan dan simpanan Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: (i) Menyediakan rekod kewangan bagi mencapai matlamat kewangan. Masa: 120 minit FASA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis a. Paparkan satu contoh jadual yang tidak lengkap. Contoh Jadual : Matlamat Tarikh Pencapaian Anggaran per belanjaan Jumlah simpanan wang setiap hari Membeli pensel warna ? RM12.00 ? b. Minta murid melengkapkan jadual di atas untuk mencapai matlamat dan terima semua respon murid dan bincangkan. Contoh respon: Tarikh Pencapaian Jumlah simpanan setiap hari 2 minggu RM0.90 1 minggu RM2.50 5 hari RM2.50 2. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a. Murid melihat tayangan. 4A4 Adakan soaljawab dengan murid . b. Guru menunjukkan contoh penyediaan rekod perbelanjaan (Lampiran 8) serta menerangkan cara penyediaan rekod perbelanjaan tersebut. Apakah yang kamu dapat daripada tayangan tadi?
  • 20. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5 152 Murid boleh juga membuka laman web buku duit saku. http://www.duitsaku.com.my/ c. Secara berkumpulan (4 orang) murid diminta membuat rekod perbelanjaan untuk mencapai matlamat kewangan jangka pendek mereka. Murid diminta untuk:  Menyatakan matlamat jangka pendek dan membentangkan rekod perbelanjaan mereka.  Murid perlu menyatakan samada rekod perbelanjaan tersebut telah dapat memenuhi matlamat kewangan.  Menentukan sama ada perbelanjaan yang mereka lakukan lebih ke arah memenuhi kehendak atau keperluan mereka.  Murid perlu merumuskan kumpulan yang telah menunjukkan rekod perbelanjaan yang paling berhemah. Cadangan pautan: wf8 us i. Pastikan matlamat yang anda tentukan dapat dicapai. ii. Anda perlu mengutamakan keperluan daripada kehendak. iii. Utamakan simpanan daripada perbelanjaan. 3. Perkembangan Penambah- baikan Menilai Tugasan 1 Baca serta fahami situasi. Sediakan satu rekod perbelanjaan yang sesuai. i. Nyatakan kemungkinanmengapa Ah Chong tidak dapat mencapai matlamatnya?
  • 21. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5 153 Ah Chong perlu membeli sebuah kamus yang berharga RM8 dalam tempoh 5 hari. Walau bagaimanapun selepas tempoh tersebut dia masih kekurangan sebanyak RM3. Bardasarkan rekod perbelanjaan yang ditunjukkan (Lampiran 9) murid perlu membantu Ah Chong memenuhi matlamatnya. c. Murid diminta membantu Ah Chong mengubah cara perbelanjaannya supaya rekod perbelanjaan yang di sediakan dapat membantu Ah Chong memenuhi matlamat tersebut. d. Bentangkan hasil dapatan setiap kumpulan. ii. Adakah perbelanjaan yang dilakukan itu memenuhi keperluan atau kehendak? iii. Apakah langkah yang boleh dilakukan oleh Ah Chong? 4. Tindakan Pelaksanaan dan Amalan Berterusan a. Sediakan satu rekod perbelanjaan yang tidak lengkap. (Lampiran 10) b. Minta murid melengkapkan rekod perbelanjaan tersebut berdasarkan matlamat kewangan yang diberikan. Pentaksiran Murid berupaya menyediakan rekod perbelanjaan yang dapat mencapai matlamat kewangan jangka pendek. Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama, rajin, berjimat dalam berbelanja dan bertanggungjawab dalam merekod perbelanjaan.
  • 22. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5 154 LAMPIRAN 8 CONTOH REKOD PERBELANJAAN HARIAN Jun 2012 (Minggu pertama) TARIKH WANG SAKU (A) PERBELANJAAN (B) SIMPANAN A – B (RM)ITEM KEPERLUAN KEHENDAK HARGA (RM) 1 Jun 2012 Isnin 5.00 Nasi lemak √ 1.50 1.90Air milo √ 1.00 Buku Tulis √ 0.60 2 Jun 2012 Selasa 5.00 Mi Goreng √ 1.00 2.40Air Sirap √ 0.60 Nudget √ 1.00 3 Jun 2012 Rabu 5.00 Burger √ 1.50 2.90Air Sirap √ 0.60 4 Jun 2012 Khamis 5.00 Mi Goreng √ 1.00 2.00Air Milo √ 1.00 Kad warna √ 1.00 5 Jun 2012 Jumaat 6.00 Pensel √ 0.50 2.20 Kertas Lukisan √ 0.20 Nasi Lemak √ 1.50 Air sirap √ 0.60 Jumlah Mingguan 26.00 14.60 11.40 Jumlah simpanan mingguan ini akan dimasukkan ke Jadual Simpanan Terkumpul Mingguan
  • 23. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5 155 CONTOH JADUAL SIMPANAN TERKUMPUL MINGGUAN JUN 2012 Minggu Jumlah wang saku (A) (RM) Jumlah Perbelanjaan (B) (RM) Jumlah Simpanan (A-B) Pertama 26.00 14.60 RM11.40 Kedua 25.00 13.00 RM12.00 Ketiga 26.00 15.00 RM11.00 Keempat dan Kelima 30.00 20.00 RM10.00 Jumlah 107.00 62.60 RM44.40 Jumlah Simpanan Terkumpul Bulanan ini akan dicatatkan dalam Jadual Simpanan Bulanan CONTOH JADUAL SIMPANAN BULANAN TAHUN 2012 Bulan Jumlah Simpanan Catatan Jumlah Tahun Lepas 65.00 Januari 44.40 Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember Jumlah Keseluruhan Tahun Ini
  • 24. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5 156 LAMPIRAN 9 REKOD PERBELANJAAN AH CHONG DALAM TEMPOH 5 HARI Matlamat kewangan Ah Chong ialah menyimpan sebanyak RM8 dalam masa 5 hari. TARIKH WANG SAKU (A) (RM) PERBELANJAAN (B) SIMPANAN A – B (RM) ITEM KEPERLUAN KEHENDAK HARGA (RM) 1 Jun 2012 Isnin 4.00 Nasi lemak √ 1.50 1.50Air milo √ 1.00 2 Jun 2012 Selasa 3.00 Mi Goreng √ 1.00 0.70Air Sirap √ 0.60 Buku Tulis 0.70 3 Jun 2012 Rabu 3.00 Burger √ 1.50 0.90Air Sirap √ 0.60 4 Jun 2012 Khamis 3.00 Mi Goreng √ 1.00 0.70Air Sirap √ 0.60 Kad warna √ 0.70 5 Jun 2012 Jumaat 3.00 Kuih Muih 1.00 1.20Kertas Lukisan √ 0.20 Air Sirap 0.60 Jumlah Mingguan 16.00 11.00 5.00
  • 25. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5 157 LAMPIRAN 10 Arahan : Lengkapkan rekod perbelanjaan dan tandakan (√) pada lajur kehendak atau keperluan. Matlamat kewangan adalah untuk menyimpan sebanyak RM10.00 dalam seminggu TARIKH WANG SAKU A (RM) PERBELANJAAN B SIMPANAN A – B (RM)KEPERLUAN KEHENDAK RM 6 Jun 2012 Isnin 5.00 Nasi lemak 1.90 Air oren Kuih 7 Jun 2012 Selasa 5.00 Mi Goreng 1.00 2.40 Air Sirap Nudget 1.00 8 Jun 2012 Rabu 5.00 3.00 9 Jun 2012 Khamis 5.00 10 Jun 2012 Jumaat 5.00 Jumlah Simpanan 10.00
  • 26. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5 158
  • 27. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Standard Sekolah Rendah MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK (Sekolah Kebangsaan) TAHUN 5 PERKAITAN DAN ALGEBRA Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum 2014
  • 28. PERKAITAN DAN ALGEBRA: TAHUN 5 159 Bidang: Perkaitan dan Algebra Tajuk: Koordinat Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 16.1 Koordinat pada sukuan pertama Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Mengenal paksi-x, paksi-y dan asalan (o) Masa: 60 minit Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis a. Murid menyatakan kedudukan objek yang menegak dan mendatar yang terdapat di sekeliling mereka. i. Namakan objek-objek pada kedudukan menegak  Tiang  Pokok  Pagar ii. Namakan objek-objek pada kedudukan mendatar.  Bangku  Lantai  Papan tulis iii. Apakah objek-objek yang mempunyai bentuk ‘L’?  Huruf L  Sesiku  Sudut dalam bilik darjah 2. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a. Perkukuhkan pengetahuan murid dengan simulasi pergerakan kad abjad bermagnet b. Guru dan murid bersoal jawab i. Murid melihat pergerakan kad abjad bermagnet atas papan tulis arah ke kanan. ii. Di manakah kedudukan kad P itu? P Q R S T
  • 29. PERKAITAN DAN ALGEBRA: TAHUN 5 160 c.Guru menggerakkan kad P ke kanan. d.Guru menjelaskan kedudukan kad P. e. Bimbing murid menggerakkan kad abjad menegak. f. Minta murid gerakkan kad P ke atas (menegak) iii. Bagaimanakah hendak menentukan kedudukan P? Lukis satu garis lurus memanjang ke kanan. Apakah nama garisan itu? (garisan mengufuk) Namakan garisan itu; paksi-x Nomborkan garis lurus itu. 1 2 3 4 5 6 7 8 nombor 3 Di manakah kedudukan abjad sekarang? Lukis satu garis menegak. Nomborkan garisan itu Namakan garisan itu; paksi y Garisan mencancang Di manakah kedudukan P sekarang? x 2 1 4 3 5 7 6 P P y
  • 30. PERKAITAN DAN ALGEBRA: TAHUN 5 161 Cantumkan kedua-dua paksi-x dan paksi-y Pertemuan paksi-x dan paksi-y ialah asalan (0). vii. Cantumkan paksi-x dan paksi-y dalam suku pertama (bentuk L) y 0 1 2 3 4 5 6 7 3. Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. Letakkan kad abjad P, Q, R, S, dan T Titik Paksi x Paksi y Contoh P 3 unit ke kanan 5 unit ke atas Q R S T i. Lihat contoh, di manakah kedudukan P?  3 unit ke kanan, 5 unit menegak  3 unit mengufuk, 5 unit mencancang ii. Ulang aktiviti dengan menggunakan kad abjad lain  Di manakah kedudukan Q?  Di manakah kedudukan R?  Di manakah kedudukan S? 2 4 3 5 7 6 x 1
  • 31. PERKAITAN DAN ALGEBRA: TAHUN 5 162 b. Bincangkan kedudukan abjad yang betul. c. Minta murid membaca kedudukan abjad dengan betul. 1 2 3 4 5 6 7 Titik Paksi x Paksi y P 3 unit ke kanan 5 unit ke atas Q 2 unit ke kanan 3 unit ke atas R 6 unit ke kanan 5 unit ke atas S 4 unit ke kanan 9 unit ke atas T 5 unit ke kanan 1 unit ke atas 2 4 3 5 7 9 8 P Q R S T y 6 x 1
  • 32. PERKAITAN DAN ALGEBRA: TAHUN 5 163 4. Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a. Edarkan Lembaran Kerja 27 setiap murid. b. Bincangkan hasil kerja murid. Selesaikan tugasan yang diberi. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan dalam lembaran kerja, murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Nilai dan Sikap Ketelitian dan kesungguhan
  • 33. PERKAITAN DAN ALGEBRA: TAHUN 5 164 Lembaran Kerja 27 Nama :_________________________________________ Kelas : _______________ Lengkapkan jadual di bawah berpandukan rajah yang diberi. Titik Paksi-x Paksi-y A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 A B C D F E x y
  • 34. PERKAITAN DAN ALGEBRA: TAHUN 5 165 Tuliskan abjad pada titik yang terdapat dalam petak berdasarkan jadual di bawah. Titik Paksi-x Paksi-y H 5 4 J 3 2 K 6 1 L 1 5 M 0 2 N 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 y x 0
  • 35. PERKAITAN DAN ALGEBRA: TAHUN 5 166 Bidang: Perkaitan dan Algebra Tajuk: Koordinat Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 16.1 Koordinat pada sukuan pertama. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: (ii) Menentukan koordinat bagi sesuatu titik pada sukuan pertama. Masa: 120 minit Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Persediaan Pemerhatian dan analisis a. Pamerkan satah Cartes sukuan pertama kepada murid. 0 b. Adakan soal jawab dengan murid tentang nama paksi melintang dan paksi menegak. i. Apakah nama paksi yang melintang? ii. Apakah nama paksi yang menegak? 2. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a. Pamerkan satah Cartes sukuan pertama kepada murid yang mempunyai titik asalan (0) . i. Apakah kegunaan titik asalan 0? y 0 x y x Titik Asalan
  • 36. PERKAITAN DAN ALGEBRA: TAHUN 5 167 Titik asalan adalah pertemuan di antara paksi-x dan paksi-y. Koordinat setiap paksi bermula dari titik asalan. b. Minta murid menyatakan kedudukan titik koordinat pada paksi x dan paksi y. Contoh : Paksi- x Paksi- y Koordinat 2 3 (2,3) c. Bimbing murid menyatakan koordinat. i. Pada paksi-x 2 ii. Pada paksi - y 3 iii. Cara menyebut : Koordinat (2,3) d. Ulang c seperti contoh di bawah Paksi- x Paksi- y Koordinat 4 1 (4,1) 0 1 2 1 3 4 5 1 1 2 1 3 4 5 1 2 1 3 4 5 1 1 2 1 3 4 5 . 0 . x y x y
  • 37. PERKAITAN DAN ALGEBRA: TAHUN 5 168 c. Permainan Satah Koordinat. Minta murid melempar gelang getah ke atas papan koordinat sukuan pertama. Boleh lukis garisan dan angka di atas permukaan simen atau jalan tar. Gantikan paku dengan skital kecil. Gantikan gelang getah dengan dengan gelung getah. Lempar gelang getah ke atas papan yang mengandungi paku tekan mengikut kumpulan. Getah yang melingkari paku tekan akan dicatat koordinat.nya. Kumpulan yang memberi jawapan yang betul, dikira sebagai pemenang. 3. Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. Plot titik-titik pada satah Cartesan dan nyatakan koordinat bagi titik-titik yang berikut : Paksi- x Paksi- y Koordinat 4 3 (4,3) b. Bimbing murid membilang dari titik asalan secara melintang hingga 4 dan menggaris secara menegak. 0 1 2 1 3 4 5 1 1 2 1 3 4 5 y x 1 2 3 4 5 6 7 21 3 4 5 6 7 Lekatkan dengan paku tekan jika pada papan polisterin .0
  • 38. PERKAITAN DAN ALGEBRA: TAHUN 5 169 c. Bimbing murid membilang dari titik asalan ke atas hingga 3 dan menggaris secara melintang. d. Titik pada pada pertemuan garisan paksi-x dan paksi-y dinamakan koordinat (4,3) Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a. Edarkan Lembaran Kerja 28 hingga Lembaran Kerja 32 kepada setiap murid. b. Bincang hasil kerja murid. Murid menyelesaikan tugasan yang diberi. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja. Murid perlu menguasai kesemua soalan yang diberi. Jika berlaku kesilapan kerana kurang faham atau cuai, guru perlu mengulang semula pembelajaran ini. Nilai dan Sikap Murid perlu membaca koordinat dengan betul, tepat dan integriti kerana pembelajaran koordinat ini sangat perlu dalam ilmu penerbangan kapal terbang dan pelayaran kapal. . 0 1 2 1 3 4 5 1 1 2 1 3 4 5 0 1 2 1 3 4 5 1 1 2 1 3 4 5 y x y x ●
  • 39. PERKAITAN DAN ALGEBRA: TAHUN 5 170 Lembaran Kerja 28 Nama :__________________________ Kelas:_________________ Arahan: Nyatakan paksi-x dan paksi-y bagi koordinat yang berikut. Soalan Koordinat Paksi-x Paksi-y 1 (3, 4) 3 4 2 (1, 5) 3 (5, 3) 4 (2, 1) 5 (4, 2) 6 (6, 4) 7 (3, 9) 8 (4, 1) 9 (1, 2) 10 (7, 4)
  • 40. PERKAITAN DAN ALGEBRA: TAHUN 5 171 Lembaran Kerja 29 Nama :__________________________ Kelas:_________________ Arahan: Nyatakan koordinat bagi paksi-x dan paksi-y yang berikut. Soalan Paksi-x Paksi-y Koordinat 1 2 3 (2, 3) 2 4 5 3 3 1 4 2 6 5 6 3 6 5 4 7 7 1 8 3 6 9 4 2 10 1 5
  • 41. PERKAITAN DAN ALGEBRA: TAHUN 5 172 Lembaran Kerja 30 Nama :__________________________ Kelas : _________________ Arahan: Tandakan titik pada satah Cartesan dan nyatakan koordinat bagi titik Berikut. Titik Jarak dari paksi- x Jarak dari paksi- y Koordinat A 1 6 (1, 6) B 2 5 C 6 1 D 3 8 E 6 2 F 7 3 G 8 6 H 1 4 I 4 3 J 7 9 0 9 10871 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 9 10 8 .A y x
  • 42. PERKAITAN DAN ALGEBRA: TAHUN 5 173 Lembaran Kerja 31 Nama :__________________________ Kelas :_________________ Arahan : Tandakan titik pada satah Cartesan dan nyatakan jarak setiap titik dari paksi-x dan paksi- y. Titik Koordinat Jarak dari paksi-x Jarak dari paksi- y A (2, 4) 2 4 B (3, 9) C (6, 1) D (7, 3) E (5, 2) F (4, 1) G (3, 8) H (5, 4) I (4, 8) J (1, 9) 0 9 10871 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 9 10 8 .A y x
  • 43. PERKAITAN DAN ALGEBRA: TAHUN 5 174 Lembaran Kerja 32 Nama :__________________________ Kelas :_________________ Arahan : Nyatakan koordinat dalam jadual berdasarkan titik-titik pada satah Cartesan. Titik Koordinat A (2, 3) B C D E F G H I J y 0 9 10871 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 9 10 8 .A x .C .I .G .H .A .B .A .D .F .J.E
  • 44. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Standard Sekolah Rendah MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK (Sekolah Kebangsaan) TAHUN 5 STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum 2014
  • 45. STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 5 175 Bidang: Statistik dan Kebarangkalian Tajuk: Pengurusan Data Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 18.1 Mod, median, min dan julat. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Mengenal mod, median, min dan julat daripada data yang diberi. Masa: 120 minit Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis a. Pamerkan lima kad nombor secara rawak. b. Murid diminta menyusun nombor tersebut dalam susunan menaik. c. Semua murid memerhatikan kedudukan nombor tersebut dan menyatakan: i. Nombor yang paling banyak berulang. ii. Nombor yang berada dipertengahan susunan. d. Murid diminta mencari min dengan menambahkan semua nombor dan dibahagi dengan bilangan nombor. min = 1 + 2 + 2 + 4 + 6 5 e. Minta murid melihat nilai maksimum dan nilai minimum dalam nombor tersebut. i. Berapakah bilangan semua data itu? ii. Susun data ikut turutan yang paling kecil hingga paling besar. iii. Apakah nombor yang paling kerap dalam susunan itu? iv. Data yang paling banyak kekerapan dalam susunan, itulah mod. Jadi, apakah mod kumpulan data itu? v. Data yang berada ditengah-tengah susunan, itulah median, Jadi, apakah median kumpulan data itu? vi. Min adalah purata, iaitu dengan menambahkan semua nombor dan dibahagi dengan bilangan data. Jadi, kirakan min bagi kumpulan data di atas. vii. Perbezaan nilai maksimum dan nilai minimum ialah julat. 2 6 2 4 1 1 2 2 4 6
  • 46. STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 5 176 2. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah: i. Paparkan data ujian 6 orang murid. Ali Abu Ani Ami Abi Aru 54 60 68 88 90 60 ii. Susun nombor ikut turutan. Kali ini terdapat dua nombor ditengah-tengah iaitu 60 dan 68. iii. Jumlahkan dua nombor ditengah itu dan bahagikan dengan dua. Median = 60 + 68 2 = 64 iv. Seterusnya, murid diminta mencari nilai min dan julat. i. Apakah mod dan median pada nombor ini. ii. Bagaimana mencari median jika nombor yang diberi adalah dalam bilangan genap? iii. Apakah median bagi kumpulan data tersebut? iv. Cari nilai min dan julat. 3. Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. Tetapkan empat stesen iaitu stesen mod, median min dan julat. b. Murid diagihkan kepada empat kumpulan. c. Murid diminta bergerak ke setiap stesen dan menjawab soalan yang terdapat di setiap stesen dalam masa yang ditetapkan oleh guru pada skrip jawapan. Bincangkan. i. Selesaikan semua soalan di setiap stesen.
  • 47. STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 5 177 Contoh soalan stesen mod. Bagaimana menentukan mod bagi data berikut: i. Ciku jambu Durian Jambu Jambu Ciku Betik Pisang ii. m, a, t, e, m, a, t, i, k, a iii. Contoh soalan stesen median. Bagaimana mencari median bagi data berikut: i. ii. 78, 88, 80, 90, 64, 74 Contoh soalan stesen min Tentukan min bagi data berikut: i. 78, 43, 25, 64, 25 ii. 6kg, 7kg, 2kg, 3kg, 2kg, 4kg Contoh soalan stesen julat. Tentukan julat bagi stesen Julat. i. 3, 43, 13, 13, 23, 13, 33 ii. 10, 20, 100, 200, 1000, 2000. 4. T indakan Pelaksanaan Amalan berterusan a. Edarkan Lembaran Kerja 33 dan Lembaran Kerja 34 kepada setiap murid. b. Bincangkan hasil kerja murid. Selesaikan tugasan yang diberi. 8 2 4 8 4 8 8
  • 48. STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 5 178 c. Kukuhkan aktiviti mengenal pasti mod, median dan min dengan membahagi murid kepada empat kumpulan dan lakukan aktivitiseperti di Lampiran 11. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja, murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Nilai dan Sikap Bekerjasama, Menghargai masa Lembaran Kerja 33
  • 49. STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 5 179 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ Jawab soalan berikut. 1. a) Apakah nombor yang kerap berulang dalam data di atas? __________ b) Nyatakan mod ? __________ 2. a) Apakah huruf yang kerap berulang dalam data di atas? ___________ b) Nyatakan mod ? ___________ 3. Nyatakan median bagi kumpulan data di atas. ____________ 4. Nyatakan median bagi kumpulan data di atas. _____________ 5. a) Kirakan min bagi set nombor di atas. _____________ b) Kira julat bagi set nombor di atas. ______________ 6. a) Kirakan min bagi kumpulan nombor di atas. ______________ b) Kira julat bagi kumpulan nombor di atas. _____________ 120 250 120 120340 a b e a c f a t 11 17 15 10 11 24 22 18 20 28 27 10 30 20 10 40 45 120 40 30 180
  • 50. STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 5 180 Lembaran Kerja 34 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ Kenal pasti mod, median dan min bagi set nombor di bawah. 1. Mod : _________________ Median : _________________ Min : _________________ Julat : _________________ 2. Mod : _________________ Median : _________________ Min : _________________ Julat : _________________ 3. Mod : _________________ Median : _________________ Min : _________________ Julat : _________________ 4. Mod : _________________ Median : _________________ Min : _________________ Julat : _________________ 11 15 7 13 7 7 5 15 10 20 12 10 7 1 1 7 1 3 1 5 9 3 5 8
  • 51. STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 5 181 Lampiran 11 Cadangan aktiviti mengenal pasti nilai mod, median, min dan julat. Aktiviti 1: Perkataan Anda perlukan: 2 buku bacaan.  Buka buku dan rekodkan bilangan huruf dalam 10 perkataan pertama.  Tunjukkan mod, median dan min bagi 10 nombor yang telah direkodkan tadi.  Ulang langkah dengan buku kedua dan bandingkan hasilnya. Aktiviti 2 : Tolak Dadu Anda perlukan: 2 biji dadu  Baling dua biji dadu serentak dan cari beza di antara dua nombor tersebut.  Ulang sebanyak 10 kali. Rekodkan.  Tunjukkan mod, median dan kirakan min dan julat. Aktiviti 3: Tambah Dadu. Anda perlukan: 2 biji dadu  Baling dua biji dadu serentak dan jumlahkan dua nombor tersebut.  Ulang sebanyak 10 kali. Rekodkan.  Tunjukkan mod, median dan kirakan min dan julat. Aktiviti 4: Dadu Anda perlukan: 1 biji dadu  Baling dadu dan rekodkan nombornya.  Ulang sebanyak 10 kali.  Tunjukkan mod, median dan kirakan min dan julat. Bidang: Statistik dan Kebarangkalian
  • 52. STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 5 182 Tajuk: Pengurusan Data Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk . 18.1 Mod, median, min dan julat. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk (ii) Menentukan mod, median, min dan julat hingga 10 data yang diberi. Masa: 120 minit Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis a. Bancian permainan komputer yang digemari oleh murid. b. Murid dikelaskan mengikut permainan komputer yang paling mereka gemari. c. Dapatan maklumat dipaparkan melalui jadual di bawah. Permainan komputer Bilangan murid Angry bird 8 Bubble shoot 10 Speed Car 5 Bejeweled 3 Ninja fruit 6 Farmville 8 i. Pilih permainan komputer yang paling kamu gemari?  angry bird  bubble shoot  speed car  bejeweled  ninja fruit  farmville ii. Permainan manakah yang paling digemari? iii. Permainan manakah yang kurang digemari? iv. Nyatakan permainan yang mempunyai jumlah yang sama. 2. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a. Murid diberi keratan akhbar mengenai keputusan perlawanan bola sepak Piala Malaysia. b. Beri arahan kepada murid untuk melihat ruangan markah dalam kedudukan pasukan yang bertanding di dalam Piala Malaysia.
  • 53. STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 5 183 c. Murid mencari maklumat Kumpulan A: i. Pasukan yang mendapat markah tertinggi. ii. Pasukan yang mendapat markah terendah iii. Pasukan yang mendapat markah yang sama atau kerap dalam keputusan tersebut. d. Ulang aktiviti c bagi Kumpulan B, C dan D. i. Apakah markah yang paling kerap dalam keputusan perlawanan itu? ii. Susun markah keputusan perlawanan mengikut susunan menaik.
  • 54. STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 5 184 d. Kekerapan tertinggi dikenali sebagai ‘mod’. e. Murid menyusun markah mengikut tertib menaik. f. Jelaskan bahawa markah di tengah itu dikenali sebagai ‘median’. g. Murid diminta mencari hasil tambah semua markah pasukan dan membahagi hasil tambah tersebut dengan jumlah pasukan yang bertanding bagi mencari min. h. Jelaskan juga bbahawa julat ialah perbezaan markah maksimum dengan markah minimum.. i. Cari markah yang berada di tengah- tengah susunan markah tadi. ii. Tambahkan kesemua markah dan bahagikan dengan jumlah pasukan yang bertanding. 3. Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. Sekumpulan data diberikan kepada murid mengandungi nombor-nombor berikut: 3 3 3 3 4 2 5 2 4 1 b. Minta urid akan menghasilkan susunan seperti berikut. 1 2 2 3 3 3 3 4 4 5 c. Minta murid mencari mod, median, min dan julat bagi data di atas. i. Berapakah bilangan nombor dalam data ini? ii. Susun data mengikut urutan menaik. iii. Berikan mod bagi susunan nombor itu? iv. Nyatakan mediannya. v. Cari min bagi nombor tersebut. 4. Tindakan a. Murid berada dalam kumpulan kecil
  • 55. STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 5 185 Lembaran Kerja 35 Pelaksanaan Amalan Berterusan seramai 5 orang. Setiap kumpulan diberi sebiji buah dadu. b. Setiap ahli kumpulan diminta membaling buah dadu sekali dalam satu pusingan sebanyak 2 pusingan. Contoh borang catatan balingan dadu. AHLI PUSINGAN 1 PUSINGAN 2 A B C D E F c. Ahli kumpulan dimintamencatat nombor yang diperolehi oleh setiap ahli pada kertas skor yang diberi. d. Setiap kumpulan mencari mod, median, min dan julat. Hasil kumpulan dipaparkan. i. Sila baling buah dadu mengikut giliran. ii. Setiap ahli kumpulan mesti membaling buah dadu sekali setiap pusingan. iii. Setiap kumpulan mempunyai dua pusingan. iv. Setiap kali balingan mesti dicatat dalam kertas yang disediakan. Pentaksiran Berdasarkan keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 35 dan Lembaran Kerja 36. Nilai dan Sikap Bekerjasama, toleransi, adil, sistematik.
  • 56. STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 5 186 Tentukan mod bagi setiap data yang berikut. 1. jambu, durian, nangka, jambu, ubi, durian,betik, jambu, ciku, jambu, ubi, jambu, jambu ________________________________________________________________ 2. Nokia, Samsung, Blackberry, Sony Ericsson, Samsung, Nokia, Blackberry, Csl, Nokia, Sony Ericsson Csl, Nokia, ____________________________________________________________________ 3. 4. Z D E D Z T U Z D E U Z T Lembaran Kerja 36
  • 57. STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 5 187 A. Cari min, median dan julat bagi soalan di bawah berdasarkan piktograf di bawah. Jadual di bawah menunjukkan bilangan kereta yang dijual di dalam bulan Januari, Februari, Mac dan April. Januari Februari Mac April sebiji kereta mewakili 10 biji kereta 1. Cari median bagi jumlah kereta di atas. 2. Cari min berdasarkan piktograf yang diberi. 3. Cari julat bagi jualan kereta dalam graf di atas.
  • 58. STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 5 188 B. Cari median dan min bagi soalan di bawah berdasarkan graf bar yang diberi. 1. Cari min bagi graf bar di atas. 2. Cari median. 3. Cari julat bagi permainan yang digemari oleh murid 5 Tanjung. C. Lihat dan fahamkan carta pai di bawah. Kemudian lengkapkan jadual di bawah dengan maklumat yang diperolehi daripada carta pai.
  • 59. STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 5 189 Jawab semua soalan di bawah. 1. Nyatakan mod. 2. Cari median, min dan julat bagi buah-buahan yang digemari oleh murid 5A. Nama buah-buahan Peratus Tembikai Limau Durian Manggis Rambutan
  • 60. STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 5 190
  • 61. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Penyumbang Pembangunan MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK (Sekolah Kebangsaan) TAHUN 5 Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum 2014
  • 62. 191 PENASIHAT Dr. Masnah bte Ali Muda Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia PENGERUSI Dr. Ng Soo Boon Ketua Sektor Sains, Matematik dan Teknologi Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia PENYELARAS Mazlan bin Awi Penolong Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia Mohd Ali Henipah bin Ali Penolong Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia Ho Sim Min Penolong Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia Wong Li Li Penolong Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia Kumaresan a/l M.Subramaniam Penolong Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia Aziz bin Naim Pegawai Kurikulum, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia Nor Fauziah bte Mat Jaafar Pegawai Kurikulum, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia PENYUMBANG PEMBANGUNAN MODUL Zanarita bte Zainal Arifin Sekolah Kebangsaan Trolak Utara 35600 Sungkai. Kogilavani a/p Raja Gopal Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya II, Lengkok Tenggiri, 13700 Perai. Nyapon bte Hj. Ab Rahman Sekolah Kebangsaan Semabok, Km 4, Semabok 75050 Melaka. Nor Hidayat bte Sulaiman Sekolah Kebangsaan Sri Selama, Jalan Sir Chulan, 34100 Selama.
  • 63. 192 Hadijah bte Wahi Sekolah Kebangsaan Bidor 2, Jalan Teluk Intan, 35500 Bidor Nazarah bte Nawawi Sekolah Kebangsaan Batu Kawan, Simpang Ampat SPS 14120 Pulau Pinang Daud bin Zakaria Sekolah Kebangsaan Sungai Lampam 36570 Chikus Azizul bin Zakaria Sekolah Kebangsaan Ayer Hitam Batu 15, Jalan Bidor 36030 Teluk Intan Shairiman bin Badzri Sekolah Kebangsaan Sungai Rapat Jalan Raja Abdullah 31350 Ipoh Happyza bin Ahmad Sekolah Kebangsaan Pengkalan Taman Pinji Mewah 31500 Lahat Hamzah bin Salleh Sekolah Kebangsaan Hulu Bernam 35900 Tanjung Malim Nuraini bte Mohd Sadli Sekolah Kebangsaan Seri Aman Pokok Asam 34000 Taiping Masrani bte Hashim Sekolah Kebangsaan Simpang Empat 32000 Sitiawan Siti Zaleha bte Mohd Noh Sekolah Kebangsaan Tasek Jalan Sultan Azlan Shah 31400 Ipoh Sharifah Rosnah bte Sayid Muhammad Sekolah Kebangsaan Toh Indera Wangsa Ahmad, 31000 Batu Gajah Faridah bte Mohd Jaafar Sekolah Kebangsaan Taman Cuepacs Batu 9 Cheras Farah Wahida bte Yahaya Sekolah Kebangsaan Jalan Raja Muda Jalan Raja Muda Abdul Aziz 50300 Kuala Lumpur Che Aidal bte Che Kob Sekolah Kebangsaan Pengkalan Tentera Darat, Kem Sg. Besi 57000 Sungai Besi Norhayati bte Abdul Latif Sekolah Kebangsaan Taman Alam Megah Seksyen 28 40400 Shah Alam Siti Rohaida bte Harun Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Bangi, Jalan 2/1 Bandar Baru Bangi 43650 Selangor Sainah bte Supahat Sekolah Kebangsaan AU Keramat 54200 Kuala Lumpur Zuriati bte Darus Sekolah Kebangsaan Sungai Kelambu 42700 Banting Fatimashura bte Yaacob Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presint 11(1) Jalan P11J1, Presint 11 62300 Putrajaya Juliawati bte Ya’acob Sekolah Kebangsaan Sri Jelok, Taman Sri Jelok 43000 Kajang
  • 64. 193 Mohd Shamsurizal bin Hassan Sekolah Kebangsaan Kg. Busut Baru (A) Bukit Cheding 42700 Banting Mohd Hazmil bin Abu Hassan Sekolah Kebangsaan Sungai Lui, km33, Kampung Sungai Lui, 43100 Hulu Langat Zolhairi bin Abdullah Sekolah Kebangsaan Senawang 70450 Seremban Intan Shafina bte Abdul Halim Sekolah Kebangsaan (P) Methodist 2 440B Jalan Tengkera 72000 Melaka Rosli bin Ahmad Sekolah Kebangsaan LKTP Nitar 1, Jalan Kenari, Felda Nitar 1 86800 Mersing Ibrahim bin Daud Sekolah Kebangsaan Durian Daun (K) 78300 Melaka Norhayati bte Mohd Kosni Sekolah Kebangsaan Seri Pandan, Kg. Seri Pandan, Parit Raja 86400 Batu Pahat Sabariah bte Jelani Sekolah Kebangsaan Parit Bilal km4, Bukit Pasir 83050 Batu Pahat Maimunah bte Mahat Sekolah Kebangsaan Cheng km9, Jalan Krubong 76450 Melaka Zaiton bte Mat Sekolah Kebangsaan Pulai 77300 Merlimau Emilia bte Anas Sekolah Kebangsaan Jalan Datuk Palembang 75150 Bukit Baru Salinah bte Ahmad Sekolah Kebangsaan Ayer Molek km10, Ayer Molek 75460 Melaka Nurkusnita bte Che Kamaruddin Sekolah Kebangsaan Ismail Satu Jalan Tunku Bendahara 84000 Muar Abu Samah bin Zainal Abidin Jabatan Pelajaran Johor Jalan Tun Abdul Razak 80604 Johor Bahru Chin Siew Chin SJKC Woon Hwo, Bandar Baru Kangar Pulai 81110 Johor Bahru, Johor Suzaida bte Seman Sekolah Kebangsaan Sri Laksamana 78300 Masjid Tanah Rosley bte Mat Sih Sekolah Kebangsaan Telok Mas km10, Telok Mas 75460 Melaka Abdullah bin Salam Sekolah Kebangsaan Kampong Gelam Tanjong Kling 76400 Melaka Himawati bte Hassan Sekolah Kebangsaan Batu Anam Batu Anam 85100 Segamat Zulkurnain bin Abd Samad Sekolah Kebangsaan Panchor Kg Melayu, Panchor 84500 Muar
  • 65. 194 Zarina bte Zainal Sekolah Kebangsaan Kem Terendak 1 Kem Terendak 76200 Melaka Khairudin bin Abdul Malik (fasilinus) JKR 242 Jalan Arab 84000 Muar Ahmad bin Rukiman Sekolah Kebangsaan Seri Separap SD 15, Kampung Separap MK 4 83000 Batu Pahat Othman bin Maidin Sekolah Kebangsaan Sri Rengit 83100 Batu Pahat Farizal bin Ahmad Sekolah Kebangsaan Paya Rumput km12.8, Kg Paya Rumput 76450 Melaka Abdul Razak bin Ab Said Sekolah Kebangsaan Kem Syed Sirajuddin 73400 Gemas Noryati bte Zainal Sekolah Kebangsaan Batu Berendam 2 km6.5, Hang Tuah Jaya 75350 Batu Berendam Ab Rahim bin Othman Sekolah Kebangsaan Batu Gajah 77300 Merlimau Md. Noh bin Md. Yassin Sekolah Kebangsaan Merlimau 77300 Merlimau Azira bte A. Aziz Sekolah Kebangsaan Puteri Pandan 2 Jalan Perwira 55100 Kuala Lumpur Salleh bin Sawabi@Haji Abdul Rahman Jabatan Pelajaran Melaka Jalan Istana, Bukit Beruang 75450 Melaka Azliza bte Mohd Sarif Sekolah Kebangsaan Bandar Utama Damansara 2, No.2 Pintasan Bandar Utama, 47800 Petaling Jaya Nurfarizan bte Md Faudzi Sekolah Kebangsaan Cyberjaya Persiaran Bestari, Zon Flagship2 63000 Cyberjaya Saiful Hafez bin Saidan Khaderi Sekolah Kebangsaan Damansara Damai 1 Petaling Jaya Shahril Amir bin Din Sekolah Kebangsaan Jalan Pasar 2 Jalan Rusa 55100 Kuala Lumpur Norizatul Asma bte Samad Sekolah Kebangsaan St. Teresa (1) Lorong Abdul Samad 50470 Brickfields Azlinahwati bte Ahmad Sekolah Kebangsaan Bandar Utama Damansara, Lebuh Bandar Utama, 47800 Petaling Jaya Junaidah bte Janian Sekolah Kebangsaan Si Rusa 71050 Port Dickson Shahibol bin Mazlan Sekolah Kebangsaan Rompin 73500 Rompin Norliza bte Mohamed Nor Sekolah Kebangsaan Alam Megah 3 Seksyen 28 40400 Shah Alam Noraini Asra bte A Rahim Hairudin Jamil bin Ahmad
  • 66. 195 Sekolah Kebangsaan Taman Melawati Jalan F13, Taman Melawati 53100 Kuala Lumpur Sekolah Kebangsaan Jalan Tanjung 42500 Kuala Langat Khairul Akbar bin Ab Hamim Sekolah Kebangsaan LKTP Keratong 3 26900 Bandar Tun Abdul Razak Fauziah bte Ali Sekolah Kebangsaan Kajang Jalan Low Ti Kok 43000 Kajang Rusnawaty bte Adam Pejabat Pelajaran Daerah Seremban Km 4, Jalan Kuala Pilah, Ampangan 70400 Seremban Ramziah bte Othman Pejabat Pelajaran Daerah Jasin 77000 Melaka Muhamad Syahmi bin Abdullah Sekolah Kebangsaan RTP Bukit Goh 25000 Kuantan
  • 67. 196
  • 68. PENDIDIKAN KEMENTERIAN MALAYSIA
  View More