Mga rehiyon sa pilipinas

Mga rehiyon sa pilipinas

 1. Jared Ram Juezan
  Mga rehiyon sa pilipinas
  Transcript Header:
  Mga rehiyon sa pilipinas
  Transcript Body:
  • 1. MGA REHIYON SA PILIPINASREGION I REGION II REGION III REGION IV - AREGION IV - B REGION V REGION VI REGION VIIREGION VIII REGION IX REGION X REGION XIREGION XII REGION XIII CAR ARMM NCR
  • 2. Region I – ILOCOS REGION
  • 3. Region I – ILOCOS REGION Ilocos – galing sa salitang “looc” o dalampasigang patagat mababa na tinitirahan ng mga katutubong mamamayan ngpook.
  • 4. Region I – ILOCOS REGION Ilocos – galing sa salitang “looc” o dalampasigang patagat mababa na tinitirahan ng mga katutubong mamamayan ngpook. - matatagpuan sa Hilagang Kanluran ng Luzon
  • 5. Region I – ILOCOS REGION Ilocos – galing sa salitang “looc” o dalampasigang patagat mababa na tinitirahan ng mga katutubong mamamayan ngpook. - matatagpuan sa Hilagang Kanluran ng Luzon - nakalatag sa tabi ng mahabang kabundukan ngCordillera sa silangan samantalang ang mga pamayanan aymakikita sa bulubunduking dako at dalampasigan na nakaharapsa West Philippine Sea na nasa gawing kanluran.
  • 6. Region I – ILOCOS REGION Ilocos – galing sa salitang “looc” odalampasigang patag at mababa na tinitirahan ng mgakatutubong mamamayan ng pook. - matatagpuan sa Hilagang Kanluran ng Luzon - nakalatag sa tabi ng mahabang kabundukan ngCordillera sa silangan samantalang ang mga pamayananay makikita sa bulubunduking dako at dalampasigan nanakaharap sa West Philippine Sea na nasa gawingkanluran. - topograpiya: liku-likong bundok at malalawak nalambak, makikitid at kakaunti ang kapatagan.
  • 7. Region I – ILOCOS REGION Ilocos – galing sa salitang “looc” o dalampasigangpatag at mababa na tinitirahan ng mga katutubongmamamayan ng pook. - matatagpuan sa Hilagang Kanluran ng Luzon - nakalatag sa tabi ng mahabang kabundukan ngCordillera sa silangan samantalang ang mga pamayanan aymakikita sa bulubunduking dako at dalampasigan nanakaharap sa West Philippine Sea na nasa gawing kanluran. - topograpiya: liku-likong bundok at malalawak nalambak, makikitid at kakaunti ang kapatagan. - kinabibilangan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Unionat Pangasinan
  • 8. Region I – ILOCOS REGION Mainit ang klima sa mga lugar namalapit sa dalampasigan (beach),malamig naman sa dako ngkabundukan ng Cordillera. Tuyo ang klima mula Nobyembrehanggang April at maulan sa ibangbuwan.
  • 9. MGAPRODUKTONG REHIYON
  • 10. Region I – ILOCOS REGION
  • 11. Region I – ILOCOS REGION
  • 12. Region I – ILOCOS REGION
  • 13. Region I – ILOCOS REGION
  • 14. Region I – ILOCOS REGION
  • 15. Region I – ILOCOS REGION
  • 16. Region I – ILOCOS REGION
  • 17. Region I – ILOCOS REGION
  • 18. MGAMAGAGANDANG TANAWIN SA REHIYON
  • 19. Region I – ILOCOS REGION
  • 20. Region I – ILOCOS REGION
  • 21. Region I – ILOCOS REGION
  • 22. Region I – ILOCOS REGION
  • 23. Region I – ILOCOS REGION
  • 24. Region I – ILOCOS REGION Likas na masisipag,matitiyaga at matitipid ang mgamamamayan ng Rehiyon I namakatutulong sa mabilis na pag-unlad nito. RETURN
  • 25. Region IICAGAYAN VALLEY REGION
  • 26. Region II CAGAYAN VALLEY REGION Kilala bilang Lupain ng mga Tabako dahil sa mataba atmayamang lupa na angkop sa pagtatanim ng tabako.
  • 27. Region II CAGAYAN VALLEY REGION Kilala bilang Lupain ng mga Tabako dahil sa mataba atmayamang lupa na angkop sa pagtatanim ng tabako. Nasa Hilagang Silangang bahagi ng Luzon.
  • 28. Region II CAGAYAN VALLEY REGION Kilala bilang Lupain ng mga Tabako dahil sa mataba atmayamang lupa na angkop sa pagtatanim ng tabako. Nasa Hilagang Silangang bahagi ng Luzon. Hangganan: - bulubundukin ng Cordillera sa kanluran - Sierra Madre sa silangan - Bundok Caraballo sa timog Ilog Cagayan – pinakamahabang ilog sa Pilipinas
  • 29. Region II CAGAYAN VALLEY REGION Kilala bilang Lupain ng mga Tabako dahil sa mataba atmayamang lupa na angkop sa pagtatanim ng tabako. Nasa Hilagang Silangang bahagi ng Luzon. Hangganan: - bulubundukin ng Cordillera sa kanluran - Sierra Madre sa silangan - Bundok Caraballo sa timog Ilog Cagayan – pinakamahabang ilog sa Pilipinas kinabibilangan ng Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino,Nueva Viscaya
  • 30. Region II CAGAYAN VALLEY REGION Ang Isla ng Batanes ay mabulkan at daanan ng bagyo,kaya mabato, bako-bako, matatarik at malalalim ang mga dalisdisng mga burol at bundok. Ang mga kabundukang ito ay siyangnagsasanggalang sa ibang mga lalawigang sakop ng rehiyonlaban sa bagyo at hangin.
  • 31. Region II CAGAYAN VALLEY REGION Ang Isla ng Batanes ay mabulkan at daanan ngbagyo, kaya mabato, bako-bako, matatarik at malalalim ang mgadalisdis ng mga burol at bundok. Ang mga kabundukang ito aysiyang nagsasanggalang sa ibang mga lalawigang sakop ngrehiyon laban sa bagyo at hangin. May kainitan ang klima sa buong rehiyon maliban sa mgabayang nasa dakong bulubundukin .
  • 32. Region II CAGAYAN VALLEY REGION Ang Isla ng Batanes ay mabulkan at daanan ngbagyo, kaya mabato, bako-bako, matatarik at malalalim ang mgadalisdis ng mga burol at bundok. Ang mga kabundukang ito aysiyang nagsasanggalang sa ibang mga lalawigang sakop ngrehiyon laban sa bagyo at hangin. May kainitan ang klima sa buong rehiyon maliban sa mgabayang nasa dakong bulubundukin. Dinaraan ng mga bagyo tuwing Hulyo hanggang Oktubre.
  • 33. MGAPRODUKTONG REHIYON
  • 34. Region IICAGAYAN VALLEY REGION
  • 35. Region IICAGAYAN VALLEY REGION
  • 36. Region IICAGAYAN VALLEY REGION
  • 37. Region IICAGAYAN VALLEY REGION
  • 38. Region IICAGAYAN VALLEY REGION
  • 39. Region IICAGAYAN VALLEY REGION
  • 40. Region IICAGAYAN VALLEY REGION
  • 41. MGAMAGAGANDANG TANAWIN SA REHIYON
  • 42. Region IICAGAYAN VALLEY REGION
  • 43. Region IICAGAYAN VALLEY REGION
  • 44. Region IICAGAYAN VALLEY REGION
  • 45. Region II CAGAYAN VALLEY REGION Ang uri ngpamumuhay ng mga taga-Region II ay naaayon sakanilang kapaligiran. RETURN
  • 46. Region IIICENTRAL O GITNANG LUZON
  • 47. Region IIICENTRAL O GITNANG LUZONHangganan: - Pangasinan sa hilaga - Silangang Cordillera sa silangan - Look ng Maynila sa kanluran - Rizal sa timog
  • 48. Region III CENTRAL O GITNANG LUZON Hangganan: - Pangasinan sa hilaga - Silangang Cordillera sa silangan - Look ng Maynila sa kanluran - Rizal sa timog Malawak ang mga kapatagan sa rehiyong ito atpinatataba ng mga Ilog Agno, Pampanga at Angat ang mga luparito.
  • 49. Region III CENTRAL O GITNANG LUZON Hangganan: - Pangasinan sa hilaga - Silangang Cordillera sa silangan - Look ng Maynila sa kanluran - Rizal sa timog Malawak ang mga kapatagan sa rehiyong ito atpinatataba ng mga Ilog Agno, Pampanga at Angat ang mga luparito. Tig-anim na buwan ang tag – ulan at tag – araw sarehiyong ito.
  • 50. Region III CENTRAL O GITNANG LUZON Hangganan: - Pangasinan sa hilaga - Silangang Cordillera sa silangan - Look ng Maynila sa kanluran - Rizal sa timog Malawak ang mga kapatagan sa rehiyong ito atpinatataba ng mga Ilog Agno, Pampanga at Angat ang mga luparito. Tig-anim na buwan ang tag – ulan at tag – araw sarehiyong ito. Angkop pagtaniman ng palay dahil sa magandang klimaat matabang lupa
  • 51. Region III CENTRAL O GITNANG LUZON Tinaguriang “BANGA NG BIGAS NG BAYAN” at “ANGKAMALIG NG PALAY NG PILIPINAS” dahil dito nagmumula angmalaking produksyon ng bigas sa bansa.
  • 52. Region III CENTRAL O GITNANG LUZON Tinaguriang “BANGA NG BIGAS NGBAYAN” at “ANG KAMALIG NG PALAYNG PILIPINAS” dahil dito nagmumulaang malaking produksyon ng bigas sabansa. Binubuo ng mga lalawigan ngAurora, Bataan, Pampanga, NuevaEcija, Tarlac at Zambales
  • 53. MGAPRODUKTONG REHIYON
  • 54. Region IIICENTRAL O GITNANG LUZON
  • 55. Region IIICENTRAL O GITNANG LUZON
  • 56. Region IIICENTRAL O GITNANG LUZON
  • 57. Region IIICENTRAL O GITNANG LUZON
  • 58. Region IIICENTRAL O GITNANG LUZON
  • 59. Region IIICENTRAL O GITNANG LUZON
  • 60. Region IIICENTRAL O GITNANG LUZON
  • 61. Region IIICENTRAL O GITNANG LUZON
  • 62. MGAMAGAGANDANG TANAWIN SA REHIYON
  • 63. Region IIICENTRAL O GITNANG LUZON
  • 64. Region IIICENTRAL O GITNANG LUZON
  • 65. Region IIICENTRAL O GITNANG LUZON
  • 66. Region IIICENTRAL O GITNANG LUZON
  • 67. Region III CENTRAL O GITNANG LUZON Nakatulong angpagkakaroon ng malawak nakapatagan ng Region III samabilis na pag-unlad nito. RETURN
  • 68. CORDILLERAADMINISTRATIVE REGION
  • 69. CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION Nabuo noong Oktubre 23, 1988 sa bisa ng Republic Act6766. Itinatag upang mangasiwa sa pagpapaunlad ng panlipunanat pangkabuhayang antas ng pamumuhay ng tao, upangmaihanda sa pagtatatag ng autonomous region (nagsasarilinggobyerno) sa Cordillera
  • 70. CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION Nabuo noong Oktubre 23, 2988 sa bisa ng Republic Act6766. Itinatag upang mangasiwa sa pagpapaunlad ng panlipunanat pangkabuhayang antas ng pamumuhay ng tao, upangmaihanda sa pagtatatag ng autonomous region (nagsasarilinggobyerno) sa Cordillera. Binubuo ng mga lalawigan ngAbra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province.
  • 71. CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION Nabuo noong Oktubre 23, 2988 sa bisa ng Republic Act6766. Itinatag upang mangasiwa sa pagpapaunlad ng panlipunanat pangkabuhayang antas ng pamumuhay ng tao, upangmaihanda sa pagtatatag ng autonomous region (nagsasarilinggobyerno) sa Cordillera. Binubuo ng mga lalawigan ngAbra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province. Talampas at kapatagan ang topograpiya ng rehiyong ito.
  • 72. CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION Nabuo noong Oktubre 23, 2988 sa bisa ng Republic Act6766. Itinatag upang mangasiwa sa pagpapaunlad ng panlipunanat pangkabuhayang antas ng pamumuhay ng tao, upangmaihanda sa pagtatatag ng autonomous region (nagsasarilinggobyerno) sa Cordillera. Binubuo ng mga lalawigan ng Abra, Apayao, Benguet,Ifugao, Kalinga at Mountain Province. Talampas at kapatagan ang topograpiya ng rehiyong ito. Matatagpuan sa rehiyong ito ang Bundok Pulag, angpangalawang pinakamataas na bundok sa Pilipinas.
  • 73. CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION Nabuo noong Oktubre 23, 2988 sa bisa ng Republic Act6766. Itinatag upang mangasiwa sa pagpapaunlad ng panlipunanat pangkabuhayang antas ng pamumuhay ng tao, upangmaihanda sa pagtatatag ng autonomous region (nagsasarilinggobyerno) sa Cordillera. Binubuo ng mga lalawigan ngAbra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province. Talampas at kapatagan ang topograpiya ng rehiyong ito. Matatagpuan sa rehiyong ito ang Bundok Pulag, angpangalawang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Malamig ang klima sa rehiyong ito.
  • 74. CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION Binubuo ng iba’t ibangpangkat tulad ng Ifugao atBontoc ng MountainProvince, Kalinga at Isney ngKalinga at Apayao, Tingguian atIlocano ng Abra at Kankanai ngBenguet.
  • 75. CORDILLERAADMINISTRATIVE REGION
  • 76. CORDILLERAADMINISTRATIVE REGION
  • 77. CORDILLERAADMINISTRATIVE REGION Kalinga
  • 78. CORDILLERAADMINISTRATIVE REGION
  • 79. CORDILLERAADMINISTRATIVE REGION
  • 80. CORDILLERAADMINISTRATIVE REGION
  • 81. MGAPRODUKTONG REHIYON
  • 82. CORDILLERAADMINISTRATIVE REGION
  • 83. CORDILLERAADMINISTRATIVE REGION
  • 84. CORDILLERAADMINISTRATIVE REGION
  • 85. CORDILLERAADMINISTRATIVE REGION
  • 86. CORDILLERAADMINISTRATIVE REGION
  • 87. CORDILLERAADMINISTRATIVE REGION
  • 88. CORDILLERAADMINISTRATIVE REGION
  • 89. CORDILLERAADMINISTRATIVE REGION
  • 90. CORDILLERAADMINISTRATIVE REGION
  • 91. MGAMAGAGANDANG TANAWIN SA REHIYON
  • 92. CORDILLERAADMINISTRATIVE REGION
  • 93. CORDILLERAADMINISTRATIVE REGION
  • 94. CORDILLERAADMINISTRATIVE REGION
  • 95. CORDILLERAADMINISTRATIVE REGION
  • 96. CORDILLERAADMINISTRATIVE REGION
  • 97. CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION Ang CordilleraAdministrative Region (CAR)ay binuo upang panatilihinang kulturang Ifugao. RETURN
  • 98. NATIONAL CAPITAL REGION
  • 99. NATIONAL CAPITAL REGION Nabuo noong Nobyembre 7, 1975 sa bisa ng PresidentialDecree No. 824. Naihawalay ang kasalukuyang bumubuo ng mgalungsod at bayan sa Metro Manila mula sa lalawigan ng Rizal.
  • 100. NATIONAL CAPITAL REGION Nabuo noong Nobyembre 7, 1975 sa bisa ng PresidentialDecree No. 824. Naihawalay ang kasalukuyang bumubuo ng mgalungsod at bayan sa Metro Manila mula sa lalawigan ng Rizal. Ang pinakamaunlad na rehiyon sa bansa
  • 101. NATIONAL CAPITAL REGION Nabuo noong Nobyembre 7, 1975 sa bisa ng PresidentialDecree No. 824. Naihawalay ang kasalukuyang bumubuo ng mgalungsod at bayan sa Metro Manila mula sa lalawigan ng Rizal. Ang pinakamaunlad na rehiyon sa bansa Ito ang sentro ngpamahalaan, edukasyon, kultura, lipunan, industriya at kalakalanng bansa.
  • 102. NATIONAL CAPITAL REGION Nabuo noong Nobyembre 7, 1975 sa bisa ng PresidentialDecree No. 824. Naihawalay ang kasalukuyang bumubuo ng mgalungsod at bayan sa Metro Manila mula sa lalawigan ng Rizal. Ang pinakamaunlad na rehiyon sa bansa Ito ang sentro ngpamahalaan, edukasyon, kultura, lipunan, industriya at kalakalanng bansa. Nasa rehiyong ito ang kabisera o kapitolyo ng bansa – angMaynila
  • 103. NATIONAL CAPITAL REGION Nabuo noong Nobyembre 7, 1975 sa bisa ng PresidentialDecree No. 824. Naihawalay ang kasalukuyang bumubuo ng mgalungsod at bayan sa Metro Manila mula sa lalawigan ng Rizal. Ang pinakamaunlad na rehiyon sa bansa Ito ang sentro ngpamahalaan, edukasyon, kultura, lipunan, industriya at kalakalanng bansa. Nasa rehiyong ito ang kabisera o kapitolyo ng bansa – angMaynila. Nalalatagan ng kapatagan na walang mataas na lugar.
  • 104. NATIONAL CAPITAL REGION Nabuo noong Nobyembre 7, 1975 sa bisa ng PresidentialDecree No. 824. Naihawalay ang kasalukuyang bumubuo ng mgalungsod at bayan sa Metro Manila mula sa lalawigan ng Rizal. Ang pinakamaunlad na rehiyon sa bansa Ito ang sentro ngpamahalaan, edukasyon, kultura, lipunan, industriya at kalakalanng bansa. Nasa rehiyong ito ang kabisera o kapitolyo ng bansa – angMaynila. Nalalatagan ng kapatagan na walang mataas na lugar. Ang klima rito ay tag-ulan mula Hunyo hanggangNobyembre at tag-araw mula Disyembre hanggang Mayo.
  • 105. NATIONAL CAPITAL REGION Mga Bumubuo sa National Capital RegionCaloocan City Marikina City Parañaque CityLas Piñas City Muntinlupa Quezon CityMakati City Navotas San Juan CityMalabon City Pasay City Taguig CityMandaluyong City Pasig City Valenzuela CityManila Pateros
  • 106. MGAPRODUKTONG REHIYON
  • 107. NATIONAL CAPITAL REGION
  • 108. NATIONAL CAPITAL REGION
  • 109. NATIONAL CAPITAL REGION
  • 110. NATIONAL CAPITAL REGION
  • 111. MGAMAGAGANDANG TANAWIN SA REHIYON
  • 112. NATIONAL CAPITAL REGION
  • 113. NATIONAL CAPITAL REGION
  • 114. NATIONAL CAPITAL REGION
  • 115. NATIONAL CAPITAL REGION
  • 116. NATIONAL CAPITAL REGION
  • 117. NATIONAL CAPITAL REGION
  • 118. NATIONAL CAPITAL REGION
  • 119. NATIONAL CAPITAL REGION
  • 120. NATIONAL CAPITAL REGION
  • 121. NATIONAL CAPITAL REGION
  • 122. NATIONAL CAPITAL REGION
  • 123. NATIONAL CAPITAL REGION
  • 124. NATIONAL CAPITAL REGION
  • 125. NATIONAL CAPITAL REGION
  • 126. NATIONAL CAPITAL REGION
  • 127. NATIONAL CAPITAL REGION
  • 128. NATIONAL CAPITAL REGION
  • 129. NATIONAL CAPITAL REGION
  • 130. NATIONAL CAPITAL REGION
  • 131. NATIONAL CAPITAL REGION
  • 132. NATIONAL CAPITAL REGION Ito ang sentro ngpamahalaan, edukasyon, kultura, lipunan, industriya atkalakalan ng bansa. RETURN
  • 133. REGION IV – A CALABARZON
  • 134. REGION IV – A CALABARZON Binubuo ng lupang alluvial – ang pinakamainamna uri ng lupa sa pagtatanim at mataas na lupaingbulkaniko.
  • 135. REGION IV – A CALABARZON Binubuo ng lupang alluvial – ang pinakamainamna uri ng lupa sa pagtatanim at mataas na lupaingbulkaniko. Ang Laguna de Bay, ang pinakamalaking lawa sabansa, ang Lawa ng Taal at Look ng Tayabas ang ilanlamang sa mga anyong-tubig na may malakingpakinabang sa kabuhayan ng mga mamamayan.
  • 136. REGION IV – A CALABARZON Binubuo ng lupang alluvial – ang pinakamainamna uri ng lupa sa pagtatanim at mataas na lupaingbulkaniko. Ang Laguna de Bay, ang pinakamalaking lawa sabansa, ang Lawa ng Taal at Look ng Tayabas ang ilanlamang sa mga anyong-tubig na may malakingpakinabang sa kabuhayan ng mga mamamayan. Nalalatagan ang rehiyong ito ng mgabundok, bulubundukin at bulkan na may dulot nakapakinabanga sa mga buhay at ari-arian ng mgamamamayan.
  • 137. REGION IV – A CALABARZON Binubuo ng mga lalawigan ngCavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon.
  • 138. MGAPRODUKTONG REHIYON
  • 139. REGION IV – A CALABARZON
  • 140. REGION IV – A CALABARZON
  • 141. REGION IV – A CALABARZON
  • 142. REGION IV – A CALABARZON
  • 143. REGION IV – A CALABARZON
  • 144. REGION IV – A CALABARZON
  • 145. REGION IV – A CALABARZON
  • 146. REGION IV – A CALABARZON
  • 147. REGION IV – A CALABARZON
  • 148. REGION IV – A CALABARZON
  • 149. REGION IV – A CALABARZON
  • 150. REGION IV – A CALABARZON
  • 151. MGAMAGAGANDANG TANAWIN SA REHIYON
  • 152. REGION IV – A CALABARZON
  • 153. REGION IV – A CALABARZON
  • 154. REGION IV – A CALABARZON
  • 155. REGION IV – A CALABARZON
  • 156. REGION IV – A CALABARZON
  • 157. REGION IV – A CALABARZON
  • 158. REGION IV – A CALABARZON Mayaman sa likas nayaman ang Region IV – A.Tinatawag din itong rehiyonng niyog. RETURN
  • 159. REGION IV – B MIMAROPA
  • 160. REGION IV – B MIMAROPA Binubuo ng mga lalawigan ng Oriental Mindoro,Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan.
  • 161. REGION IV – B MIMAROPA Binubuo ng mga lalawigan ng OrientalMindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon atPalawan. Nahati ang Region IV sa Region IV – A at Region IV– B noong May 17, 2002.
  • 162. REGION IV – B MIMAROPA Binubuo ng mga lalawigan ng OrientalMindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon atPalawan. Nahati ang Region IV sa Region IV – A at Region IV– B noong May 17, 2002. Naibilang ang Palawan sa Region VI noong May23, 2005
  • 163. REGION IV – B MIMAROPA Binubuo ng mga lalawigan ng Oriental Mindoro,Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Nahati ang Region IV sa Region IV – A at Region IV– B noong May 17, 2002. Naibilang ang Palawan sa Region VI noong May23, 2005 Mindoro – nalalatagan ng malalawak, mabababaat maburol na lupain.
  • 164. REGION IV – B MIMAROPA Binubuo ng mga lalawigan ng OrientalMindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon atPalawan. Nahati ang Region IV sa Region IV – A at Region IV– B noong May 17, 2002. Naibilang ang Palawan sa Region VI noong May23, 2005 Mindoro – nalalatagan ng malalawak, mabababaat maburol na lupain. Mangyan – mga unang tao sa isla ng Mindoro
  • 165. REGION IV – B MIMAROPA Sa Mindoro, matatagpuan ang tamaraw nakawangis ng kalabaw.
  • 166. REGION IV – B MIMAROPA Sa Mindoro, matatagpuan ang tamaraw nakawangis ng kalabaw. Marinduque – nalalatagan ng mga bundok atmadawag na kagubatan. Nakalatag naman paikot sapulo ang mga makikitid na baybay-dagat.
  • 167. REGION IV – B MIMAROPA Sa Mindoro, matatagpuan ang tamaraw nakawangis ng kalabaw. Marinduque – nalalatagan ng mga bundok atmadawag na kagubatan. Nakalatag naman paikot sapulo ang mga makikitid na baybay-dagat. Romblon – nalalatagan ng bulubundukin na maybaku-bakong lupain at naliligiran ng makikitid nabaybay-dagat.
  • 168. REGION IV – B MIMAROPA Sa Mindoro, matatagpuan ang tamaraw nakawangis ng kalabaw. Marinduque – nalalatagan ng mga bundok atmadawag na kagubatan. Nakalatag naman paikot sapulo ang mga makikitid na baybay-dagat. Romblon – nalalatagan ng bulubundukin na maybaku-bakong lupain at naliligiran ng makikitid nabaybay-dagat. Mahabang tag-ulan at maikling tag-ulan ang klimasa Romblon.
  • 169. REGION IV – B MIMAROPA Palawan - panlima sa pinakamalaking pulo saPilipinas.
  • 170. REGION IV – B MIMAROPA Palawan - panlima sa pinakamalaking pulo saPilipinas. Binayayaan ng yaman at ganda ng kalikasan
  • 171. REGION IV – B MIMAROPA Palawan - panlima sa pinakamalaking pulo saPilipinas. Binayayaan ng yaman at ganda ng kalikasan Maburol at bulubundukin ang kahabaan nito.
  • 172. REGION IV – B MIMAROPA Palawan - panlima sa pinakamalaking pulo saPilipinas. Binayayaan ng yaman at ganda ng kalikasan. Maburol at bulubundukin ang kahabaan nito. May maliliit at makikitid na piraso ng baybay-dagat ang lalawigang ito.
  • 173. REGION IV – B MIMAROPA Palawan - panlima sa pinakamalaking pulo saPilipinas. Binayayaan ng yaman at ganda ng kalikasan. Maburol at bulubundukin ang kahabaan nito. May maliliit at makikitid na piraso ng baybay-dagat ang lalawigang ito. Mayaman sa yamang – dagat ang Palawan
  • 174. REGION IV – B MIMAROPA Palawan - panlima sa pinakamalaking pulo saPilipinas. Binayayaan ng yaman at ganda ng kalikasan. Maburol at bulubundukin ang kahabaan nito. May maliliit at makikitid na piraso ng baybay-dagat ang lalawigang ito. Mayaman sa yamang – dagat ang Palawan Tahanan ito ng mga kakaibang hayop gaya ngmouse deer o pilandok.
  • 175. MGAPRODUKTONG REHIYON
  • 176. REGION IV – B MIMAROPA
  • 177. REGION IV – B MIMAROPA
  • 178. REGION IV – B MIMAROPA
  • 179. REGION IV – B MIMAROPA
  • 180. REGION IV – B MIMAROPA
  • 181. REGION IV – B MIMAROPA
  • 182. REGION IV – B MIMAROPA
  • 183. MGAMAGAGANDANG TANAWIN SA REHIYON
  • 184. REGION IV – B MIMAROPA
  • 185. REGION IV – B MIMAROPA
  • 186. REGION IV – B MIMAROPA
  • 187. REGION IV – B MIMAROPA Mayaman sa likas nayaman ang Region IV – B. Magkakaiba – iba angkatangiang pisikal ng rehiyongito RETURN
  • 188. REGION V – BICOL REGION
  • 189. REGION V – BICOL REGION Ang rehiyong ito ay isang tangway dahil ito aynapaliligiran ng dalawang anyong tubig
  • 190. REGION V – BICOL REGION Ang rehiyong ito ay isang tangway dahil ito aynapaliligiran ng dalawang anyong tubig Ito ang tahanan ng pinakamagandang bulkan sa mundo.
  • 191. REGION V – BICOL REGION Ang rehiyong ito ay isang tangway dahil ito aynapaliligiran ng dalawang anyong tubig Ito ang tahanan ng pinakamagandang bulkan sa mundo. Daanan ng bagyo ang rehiyong ito mula KaragatangPasipiko patungong West Philippine Sea
  • 192. REGION V – BICOL REGION Ang rehiyong ito ay isang tangway dahil ito aynapaliligiran ng dalawang anyong tubig Ito ang tahanan ng pinakamagandang bulkan sa mundo. Daanan ng bagyo ang rehiyong ito mula KaragatangPasipiko patungong West Philippine Sea Tinaguriang “Rehiyon ng Abaka” dahil sagana saproduktong abaka.
  • 193. REGION V – BICOL REGION Ang rehiyong ito ay isang tangway dahilito ay napaliligiran ng dalawang anyong tubig Ito ang tahanan ng pinakamagandangbulkan sa mundo. Daanan ng bagyo ang rehiyong ito mulaKaragatang Pasipiko patungong WestPhilippine Sea Tinaguriang “Rehiyon ng Abaka” dahilsagana sa produktong abaka.
  • 194. REGION V – BICOL REGION Kinabibilangan ngCamarines Norte,Camarines Sur, Albay,Sorsogon, Masbate atCatanduanes.
  • 195. MGAPRODUKTONG REHIYON
  • 196. REGION V – BICOL REGION
  • 197. REGION V – BICOL REGION
  • 198. REGION V – BICOL REGION
  • 199. REGION V – BICOL REGION
  • 200. REGION V – BICOL REGION
  • 201. REGION V – BICOL REGION
  • 202. REGION V – BICOL REGION
  • 203. REGION V – BICOL REGION
  • 204. MGAMAGAGANDANG TANAWIN SA REHIYON
  • 205. REGION V – BICOL REGION
  • 206. REGION V – BICOL REGION
  • 207. REGION V – BICOL REGION
  • 208. REGION V – BICOL REGION Angkop ang klima ng Rehiyon V sapagtatanim ng abaka kaya tinawag itongrehiyon ng abaka. Isang tangway ang malaking bahagi ngRehiyon V. Maulan at daanan ng bagyo ang Region V RETURN
  • 209. REGION VIWESTERN VISAYAS
  • 210. REGION VI WESTERN VISAYAS Kinabibilangan ng isla ng Panay, ang ikaanim sapinakamalaking pulo sa bansa.
  • 211. REGION VI WESTERN VISAYAS Kinabibilangan ng isla ng Panay, ang ikaanim sapinakamalaking pulo sa bansa. Kabilang sa isla ng Panay ang mga lalawigan ng Antique,Iloilo, Aklan at Capiz
  • 212. REGION VI WESTERN VISAYAS Kinabibilangan ng isla ng Panay, ang ikaanim sapinakamalaking pulo sa bansa. Kabilang sa isla ng Panay ang mga lalawigan ng Antique,Iloilo, Aklan at Capiz Kabilang din ang Guimaras at Negros Occidental
  • 213. REGION VI WESTERN VISAYAS Kinabibilangan ng isla ng Panay, ang ikaanim sapinakamalaking pulo sa bansa. Kabilang sa isla ng Panay ang mga lalawigan ngAntique, Iloilo, Aklan at Capiz Kabilang din ang Guimaras at Negros Occidental Tinatawag din “REHIYON NG ASUKAL”
  • 214. REGION VI WESTERN VISAYAS Kinabibilangan ng isla ng Panay, ang ikaanim sapinakamalaking pulo sa bansa. Kabilang sa isla ng Panay ang mga lalawigan ngAntique, Iloilo, Aklan at Capiz Kabilang din ang Guimaras at Negros Occidental Tinatawag din “REHIYON NG ASUKAL” Ang kanlurang bahagi ng Panay ay tig – anim na buwangtag-ulan at tag-araw. Ang silangang bahagi naman ay tatlong tag-araw at siyam na buwan ng tag-ulan.
  • 215. REGION VI WESTERN VISAYAS Kinabibilangan ng isla ng Panay, ang ikaanim sapinakamalaking pulo sa bansa. Kabilang sa isla ng Panay ang mga lalawigan ngAntique, Iloilo, Aklan at Capiz Kabilang din ang Guimaras at Negros Occidental Tinatawag din “REHIYON NG ASUKAL” Ang kanlurang bahagi ng Panay ay tig – anim na buwangtag-ulan at tag-araw. Ang silangang bahagi naman ay tatlong tag-araw at siyam na buwan ng tag-ulan. Ang lalawigan ng Capiz ang tinuturing na Seafood Capitalng bansa.
  • 216. MGAPRODUKTONG REHIYON
  • 217. REGION VIWESTERN VISAYAS
  • 218. REGION VIWESTERN VISAYAS
  • 219. REGION VIWESTERN VISAYAS
  • 220. REGION VIWESTERN VISAYAS
  • 221. REGION VIWESTERN VISAYAS
  • 222. REGION VIWESTERN VISAYAS
  • 223. REGION VIWESTERN VISAYAS
  • 224. REGION VIWESTERN VISAYAS
  • 225. REGION VIWESTERN VISAYAS
  • 226. REGION VIWESTERN VISAYAS
  • 227. REGION VIWESTERN VISAYAS
  • 228. MGAMAGAGANDANG TANAWIN SA REHIYON
  • 229. REGION VIWESTERN VISAYAS
  • 230. REGION VIWESTERN VISAYAS
  • 231. REGION VI WESTERN VISAYAS Angkop ang klima ngRehiyon VI sa pagtatanim ngasukal kaya tinawag itongrehiyon ng asukal. RETURN
  • 232. REGION VIICENTRAL VISAYAS
  • 233. REGION VII CENTRAL VISAYAS Kinabibilangan ng Cebu, Bohol. Negros Oriental atSiquijor.
  • 234. REGION VII CENTRAL VISAYAS Kinabibilangan ng Cebu, Bohol. Negros Oriental atSiquijor. Cebu – nalalatagan ng bulubundukin. Makikitid angbaybaying kapatan.
  • 235. REGION VII CENTRAL VISAYAS Kinabibilangan ng Cebu, Bohol. Negros Oriental atSiquijor. Cebu – nalalatagan ng bulubundukin. Makikitid angbaybaying kapatan. Ito rin ang sentro ng rehiyon. Sentro rin ng industriya,komersyo, transportasyon, pananalapi at edukasyon.
  • 236. REGION VII CENTRAL VISAYAS Kinabibilangan ng Cebu, Bohol. Negros Oriental atSiquijor. Cebu – nalalatagan ng bulubundukin. Makikitid angbaybaying kapatan. Ito rin ang sentro ng rehiyon. Sentro rin ngindustriya, komersyo, transportasyon, pananalapi at edukasyon. Kilala sa paggawa ng gitara at pagiging makasaysayanglugar.
  • 237. REGION VII CENTRAL VISAYAS Kinabibilangan ng Cebu, Bohol. NegrosOriental at Siquijor. Cebu – nalalatagan ng bulubundukin.Makikitid ang baybaying kapatan. Ito rin ang sentro ng rehiyon. Sentro rin ngindustriya, komersyo, transportasyon, pananalapi at edukasyon. Kilala sa paggawa ng gitara at pagigingmakasaysayang lugar.
  • 238. REGION VII CENTRAL VISAYAS Bohol – kilala dahil sa mga beaches, tarsierat Chocolate Hills.
  • 239. REGION VII CENTRAL VISAYAS Bohol – kilala dahil sa mga beaches, tarsierat Chocolate Hills. Negros Oriental – nalalatagan ng mgaburol, talampas at mga bundok.
  • 240. REGION VII CENTRAL VISAYAS Bohol – kilala dahil sa mgabeaches, tarsier at Chocolate Hills. Negros Oriental – nalalatagan ngmga burol, talampas at mga bundok. Siquijor - maburol at maymakikitid na baybaying kapatagan sapaligid ng pulo.
  • 241. MGAPRODUKTONG REHIYON
  • 242. REGION VIICENTRAL VISAYAS
  • 243. REGION VIICENTRAL VISAYAS
  • 244. REGION VIICENTRAL VISAYAS
  • 245. REGION VIICENTRAL VISAYAS
  • 246. REGION VIICENTRAL VISAYAS
  • 247. REGION VIICENTRAL VISAYAS
  • 248. REGION VIICENTRAL VISAYAS
  • 249. REGION VIICENTRAL VISAYAS
  • 250. REGION VIICENTRAL VISAYAS
  • 251. REGION VIICENTRAL VISAYAS
  • 252. REGION VIICENTRAL VISAYAS
  • 253. MGAMAGAGANDANG TANAWIN SA REHIYON
  • 254. REGION VIICENTRAL VISAYAS
  • 255. REGION VIICENTRAL VISAYAS
  • 256. REGION VIICENTRAL VISAYAS
  • 257. REGION VIICENTRAL VISAYAS
  • 258. REGION VIICENTRAL VISAYAS
  • 259. REGION VII CENTRAL VISAYAS Makasaysayan ang mgalalawigan sa Region VI lalo nasa lalawigan ng Cebu. RETURN
  • 260. REGION VIIIEASTERN VISAYAS
  • 261. REGION VIII EASTERN VISAYAS Madalas dalawin ng mga bagyo dahil ito ay nasa typhoonbelt.
  • 262. REGION VIII EASTERN VISAYAS Madalas dalawin ng mga bagyo dahil ito ay nasa typhoonbelt. Mayroon itong maalong dalampasigan.
  • 263. REGION VIII EASTERN VISAYAS Madalas dalawin ng mga bagyo dahil ito ay nasa typhoonbelt. Mayroon itong maalong dalampasigan. Walang takdang panahon para sa tag-init o tag-ulan nasiyang nagsisilbing balakid sa pag-unlad ng rehiyon.
  • 264. REGION VIII EASTERN VISAYAS Madalas dalawin ng mga bagyo dahil ito ay nasa typhoonbelt. Mayroon itong maalong dalampasigan. Walang takdang panahon para sa tag-init o tag-ulan nasiyang nagsisilbing balakid sa pag-unlad ng rehiyon. Pagsasaka ang pangunahing industriya sa rehiyong ito.
  • 265. REGION VIII EASTERN VISAYAS Madalas dalawin ng mga bagyo dahil ito ay nasa typhoonbelt. Mayroon itong maalong dalampasigan. Walang takdang panahon para sa tag-init o tag-ulan nasiyang nagsisilbing balakid sa pag-unlad ng rehiyon. Pagsasaka ang pangunahing industriya sa rehiyong ito. Tinaguriang “LUKLUKAN NG KASAYSAYAN” dahil sa mgamakasaysayang pangyayari sa rehiyong ito. -pagdating ni Magellan -unang misa sa Pilipinas -ang pagbabalik ni Gen. Douglas MacArthur
  • 266. REGION VIII EASTERN VISAYASLeyte – bulubundukin ang topograpiya
  • 267. REGION VIII EASTERN VISAYAS Leyte – bulubundukin angtopograpiya Samar – di-gaanong mabundosubalit maburol Kinabibilangan ng Samar, EasternSamar, Biliran, NirthernSamar, Southern Leyte at Leyte
  • 268. MGAPRODUKTONG REHIYON
  • 269. REGION VIIIEASTERN VISAYAS
  • 270. REGION VIIIEASTERN VISAYAS
  • 271. REGION VIIIEASTERN VISAYAS
  • 272. REGION VIIIEASTERN VISAYAS
  • 273. REGION VIIIEASTERN VISAYAS
  • 274. REGION VIIIEASTERN VISAYAS
  • 275. MGAMAGAGANDANG TANAWIN SA REHIYON
  • 276. REGION VIIIEASTERN VISAYAS
  • 277. REGION VIIIEASTERN VISAYAS
  • 278. REGION VIIIEASTERN VISAYAS
  • 279. REGION VIII EASTERN VISAYAS Madalas dalawin ng mga bagyo dahil ito ay nasatyphoon belt. Mayroon itong maalong dalampasigan. Walang takdang panahon para sa tag-init o tag-ulan na siyang nagsisilbing balakid sa pag-unlad ngrehiyon. Pagsasaka ang pangunahing industriya sarehiyong ito RETURN
  • 280. REGION IXZAMBOANGA PENINSULA
  • 281. REGION IX ZAMBOANGA PENINSULA Binubuo ng Zamboanga Del Norte, Zamboanga Del Sur atZamboanga Sibugay.
  • 282. REGION IX ZAMBOANGA PENINSULA Binubuo ng Zamboanga Del Norte, Zamboanga Del Sur atZamboanga Sibugay. Tinaguriang “LUKLUKAN NG KULTURANG KASTILA SAMINDANAO”
  • 283. REGION IX ZAMBOANGA PENINSULA Binubuo ng Zamboanga Del Norte, Zamboanga Del Sur atZamboanga Sibugay. Tinaguriang “LUKLUKAN NG KULTURANG KASTILA SAMINDANAO” Sentro ng Barter Trade.
  • 284. REGION IX ZAMBOANGA PENINSULA Binubuo ng Zamboanga Del Norte, Zamboanga Del Sur atZamboanga Sibugay. Tinaguriang “LUKLUKAN NG KULTURANG KASTILA SAMINDANAO” Sentro ng Barter Trade. Topograpiya: makitid na lupaing mabundok, matarik angmga burol, malalim ang mga bangin, look at dagat-dagatan.Malawak ang sakahan at magagandang tanawin. Malawak angkagubatan.
  • 285. REGION IX ZAMBOANGA PENINSULA Binubuo ng Zamboanga Del Norte, Zamboanga Del Sur atZamboanga Sibugay. Tinaguriang “LUKLUKAN NG KULTURANG KASTILA SAMINDANAO” Sentro ng Barter Trade. Topograpiya: makitid na lupaing mabundok, matarik angmga burol, malalim ang mga bangin, look at dagat-dagatan.Malawak ang sakahan at magagandang tanawin. Malawak angkagubatan. Isa itong tangway dahil napapaligiran ng Sulu Sea, MoroGulf at Mindanao Sea.
  • 286. REGION IX ZAMBOANGA PENINSULA Binubuo ng Zamboanga Del Norte, Zamboanga Del Sur atZamboanga Sibugay. Tinaguriang “LUKLUKAN NG KULTURANG KASTILA SAMINDANAO” Sentro ng Barter Trade. Topograpiya: makitid na lupaing mabundok, matarik angmga burol, malalim ang mga bangin, look at dagat-dagatan.Malawak ang sakahan at magagandang tanawin. Malawak angkagubatan. Isa itong tangway dahil napapaligiran ng Sulu Sea, MoroGulf at Mindanao Sea. Paggawa ng goma ang pangunahing industriya sarehiyong ito.
  • 287. MGAPRODUKTONG REHIYON
  • 288. REGION IXZAMBOANGA PENINSULA
  • 289. REGION IXZAMBOANGA PENINSULA
  • 290. REGION IXZAMBOANGA PENINSULA
  • 291. REGION IXZAMBOANGA PENINSULA
  • 292. REGION IXZAMBOANGA PENINSULA
  • 293. REGION IXZAMBOANGA PENINSULA
  • 294. REGION IXZAMBOANGA PENINSULA
  • 295. REGION IXZAMBOANGA PENINSULA
  • 296. MGAMAGAGANDANG TANAWIN SA REHIYON
  • 297. REGION IXZAMBOANGA PENINSULA
  • 298. REGION IXZAMBOANGA PENINSULA
  • 299. REGION IX ZAMBOANGA PENINSULA Binubuo ng Zamboanga Del Norte, Zamboanga Del Sur at ZamboangaSibugay. Tinaguriang “LUKLUKAN NG KULTURANG KASTILA SA MINDANAO” Sentro ng Barter Trade. Topograpiya: makitid na lupaing mabundok, matarik ang mgaburol, malalim ang mga bangin, look at dagat-dagatan. Malawak ang sakahanat magagandang tanawin. Malawak ang kagubatan. Isa itong tangway dahil napapaligiran ng Sulu Sea, Moro Gulf atMindanao Sea. Paggawa ng goma ang pangunahing industriya sa rehiyong ito. RETURN
  • 300. REGION XNORTHERN MINDANAO
  • 301. REGION X NORTHERN MINDANAO Binubuo ng Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte,Misamis Occidental at Misamis Oriental
  • 302. REGION X NORTHERN MINDANAO Binubuo ng Bukidnon, Camiguin, Lanao delNorte, Misamis Occidental at Misamis Oriental Bukidnon – talampas na iba’t iba ang taas at maymalalalim na bangin at lambak sa pagitan.
  • 303. REGION X NORTHERN MINDANAO Binubuo ng Bukidnon, Camiguin, Lanao delNorte, Misamis Occidental at Misamis Oriental Bukidnon – talampas na iba’t iba ang taas at maymalalalim na bangin at lambak sa pagitan. May malawak na taniman ng pinya rito.
  • 304. REGION X NORTHERN MINDANAO Binubuo ng Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte,Misamis Occidental at Misamis Oriental Bukidnon – talampas na iba’t iba ang taas at maymalalalim na bangin at lambak sa pagitan. May malawak na taniman ng pinya rito. Misamis Occidental at Oriental ay may maiiksingkapatagan sa tabing-dagat kalapit ng burol
  • 305. REGION X NORTHERN MINDANAO Binubuo ng Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte,Misamis Occidental at Misamis Oriental Bukidnon – talampas na iba’t iba ang taas at maymalalalim na bangin at lambak sa pagitan. May malawak na taniman ng pinya rito. Misamis Occidental at Oriental ay may maiiksingkapatagan sa tabing-dagat kalapit ng burol. Kagubatan ang mahigit sa kalahati ng lupain ng MisamisOccidental at Misamis Oriental.
  • 306. REGION X NORTHERN MINDANAO Binubuo ng Bukidnon, Camiguin, Lanao delNorte, Misamis Occidental at Misamis Oriental Bukidnon – talampas na iba’t iba ang taas at maymalalalim na bangin at lambak sa pagitan. May malawak na taniman ng pinya rito. Misamis Occidental at Oriental ay may maiiksingkapatagan sa tabing-dagat kalapit ng burol. Kagubatan ang mahigit sa kalahati ng lupain ng MisamisOccidental at Misamis Oriental. Maulan dito buong taon kaya malamig ang panahon.Katamtaman ang init. Bihira ring magkabagyo dito dahil malayosa daanan ng bagyo.
  • 307. MGAPRODUKTONG REHIYON
  • 308. REGION XNORTHERN MINDANAO
  • 309. REGION XNORTHERN MINDANAO
  • 310. REGION XNORTHERN MINDANAO
  • 311. REGION XNORTHERN MINDANAO
  • 312. REGION XNORTHERN MINDANAO
  • 313. REGION XNORTHERN MINDANAO
  • 314. REGION XNORTHERN MINDANAO
  • 315. REGION XNORTHERN MINDANAO
  • 316. REGION XNORTHERN MINDANAO
  • 317. MGAMAGAGANDANG TANAWIN SA REHIYON
  • 318. REGION XNORTHERN MINDANAO
  • 319. REGION X NORTHERN MINDANAO Binubuo ng Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental atMisamis Oriental Bukidnon – talampas na iba’t iba ang taas at may malalalim na bangin atlambak sa pagitan. May malawak na taniman ng pinya rito. Misamis Occidental at Oriental ay may maiiksing kapatagan sa tabing-dagat kalapit ng burol. Kagubatan ang mahigit sa kalahati ng lupain ng Misamis Occidental atMisamis Oriental. Maulan dito buong taon kaya malamig ang panahon. Katamtaman anginit. Bihira ring magkabagyo dito dahil malayo sa daanan ng bagyo. RETURN
  • 320. REGION XI – DAVAO REGION
  • 321. REGION XI – DAVAO REGION Binubuo ng mga lalawigan ng Davao del Norte, Davao delSur, Davao Oriental at Compostela Valley.
  • 322. REGION XI – DAVAO REGION Binubuo ng mga lalawigan ng Davao del Norte, Davao delSur, Davao Oriental at Compostela Valley. Masagana ang lupang taniman, kabundukan, kagubatanat yamang-tubig ng rehiyon.
  • 323. REGION XI – DAVAO REGION Binubuo ng mga lalawigan ng Davao del Norte, Davao delSur, Davao Oriental at Compostela Valley. Masagana ang lupang taniman, kabundukan, kagubatanat yamang-tubig ng rehiyon. Maburol at mabundok ang rehiyon.
  • 324. REGION XI – DAVAO REGION Binubuo ng mga lalawigan ng Davao del Norte, Davao delSur, Davao Oriental at Compostela Valley. Masagana ang lupang taniman, kabundukan, kagubatanat yamang-tubig ng rehiyon. Maburol at mabundok ang rehiyon. Pagsasaka ang pangunahing industriya sa rehiyon.Mahalaga rin ang industriya ng pangingisda
  • 325. REGION XI – DAVAO REGION Binubuo ng mga lalawigan ng Davao delNorte, Davao del Sur, Davao Oriental at CompostelaValley. Masagana ang lupang taniman, kabundukan,kagubatan at yamang-tubig ng rehiyon. Maburol at mabundok ang rehiyon. Pagsasaka ang pangunahing industriya sarehiyon. Mahalaga rin ang industriya ngpangingisda Sa rehiyong ito, matatagpuan ang Mt. Apo,ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas.
  • 326. MGAPRODUKTONG REHIYON
  • 327. REGION XI – DAVAO REGION
  • 328. REGION XI – DAVAO REGION
  • 329. REGION XI – DAVAO REGION
  • 330. REGION XI – DAVAO REGION
  • 331. REGION XI – DAVAO REGION
  • 332. REGION XI – DAVAO REGION
  • 333. REGION XI – DAVAO REGION
  • 334. REGION XI – DAVAO REGION
  • 335. REGION XI – DAVAO REGION
  • 336. REGION XI – DAVAO REGION
  • 337. REGION XI – DAVAO REGION
  • 338. REGION XI – DAVAO REGION
  • 339. REGION XI – DAVAO REGION
  • 340. REGION XI – DAVAO REGION
  • 341. MGAMAGAGANDANG TANAWIN SA REHIYON
  • 342. REGION XI – DAVAO REGION
  • 343. REGION XI – DAVAO REGION
  • 344. REGION XI – DAVAO REGION
  • 345. REGION XI – DAVAO REGION Binubuo ng mga lalawigan ng Davao del Norte, Davao del Sur, DavaoOriental at Compostela Valley. Masagana ang lupang taniman, kabundukan, kagubatan at yamang-tubig ng rehiyon. Maburol at mabundok ang rehiyon. Pagsasaka ang pangunahing industriya sa rehiyon. Mahalaga rin angindustriya ng pangingisda Sa rehiyong ito, matatagpuan ang Mt. Apo, ang pinakamataas nabundok sa Pilipinas. RETURN
  • 346. REGION XII – SOCCSKSARGEN
  • 347. REGION XII – SOCCSKSARGEN Binubuo ng mga lalawigan ng North Cotabato, SultanKudarat, South Cotabato at Saranggani.
  • 348. REGION XII – SOCCSKSARGEN Binubuo ng mga lalawiganng North Cotabato, SultanKudarat, South Cotabato atSaranggani. Maiksi at di-gaanong mainitsa rehiyong ito.
  • 349. MGAPRODUKTONG REHIYON
  • 350. REGION XII – SOCCSKSARGEN
  • 351. REGION XII – SOCCSKSARGEN
  • 352. REGION XII – SOCCSKSARGEN
  • 353. REGION XII – SOCCSKSARGEN
  • 354. REGION XII – SOCCSKSARGEN
  • 355. REGION XII – SOCCSKSARGEN
  • 356. REGION XII – SOCCSKSARGEN
  • 357. REGION XII – SOCCSKSARGEN
  • 358. REGION XII – SOCCSKSARGEN
  • 359. REGION XII – SOCCSKSARGEN
  • 360. MGAMAGAGANDANG TANAWIN SA REHIYON
  • 361. REGION XII – SOCCSKSARGEN
  • 362. REGION XII – SOCCSKSARGEN Binubuo ng mga lalawigan ngNorth Cotabato, Sultan Kudarat, SouthCotabato at Saranggani. Maiksi at di-gaanong mainit sarehiyong ito. RETURN
  • 363. REGION XIIICARAGA REGION
  • 364. REGION XIII CARAGA REGION Binubuo ng mga lalawigan ng Agusan del Norte, Agusandel Sur, Surigao Del Norte at Surigao del Sur.
  • 365. REGION XIII CARAGA REGION Binubuo ng mga lalawigan ng Agusan del Norte, Agusandel Sur, Surigao Del Norte at Surigao del Sur. Nabuo sa bisa ng Republic Act 7901
  • 366. REGION XIII CARAGA REGION Binubuo ng mga lalawigan ng Agusan del Norte, Agusandel Sur, Surigao Del Norte at Surigao del Sur. Nabuo sa bisa ng Republic Act 7901 Ito ay may bulubundukin at may masusukal na kagubatan.
  • 367. REGION XIII CARAGA REGION Binubuo ng mga lalawigan ng Agusandel Norte, Agusan del Sur, Surigao DelNorte at Surigao del Sur. Nabuo sa bisa ng Republic Act 7901 Ito ay may bulubundukin at maymasusukal na kagubatan. Maulan dito sa loob ng isang taonngunit bihira ang bagyo.
  • 368. MGAPRODUKTONG REHIYON
  • 369. REGION XIIICARAGA REGION
  • 370. REGION XIIICARAGA REGION
  • 371. REGION XIIICARAGA REGION
  • 372. REGION XIIICARAGA REGION
  • 373. REGION XIIICARAGA REGION
  • 374. REGION XIIICARAGA REGION
  • 375. REGION XIIICARAGA REGION
  • 376. REGION XIIICARAGA REGION
  • 377. MGAMAGAGANDANG TANAWIN SA REHIYON
  • 378. REGION XIIICARAGA REGION
  • 379. REGION XIII CARAGA REGION Binubuo ng mga lalawigan ng Agusan delNorte, Agusan del Sur, Surigao Del Norte at Surigao delSur. Nabuo sa bisa ng Republic Act 7901 Ito ay may bulubundukin at may masusukal nakagubatan. Maulan dito sa loob ng isang taon ngunit bihiraang bagyo. RETURN
  • 380. AUTONOMOUS REGION OF MUSLIM MINDANAO
  • 381. AUTONOMOUS REGION OF MUSLIM MINDANAO Binubuo ng mga lalawigan ng Basilan, Lanao delSur, Maguindanao, Sulu at Tawi-Tawi.
  • 382. AUTONOMOUS REGION OF MUSLIM MINDANAO Binubuo ng mga lalawigan ng Basilan, Lanao delSur, Maguindanao, Sulu at Tawi-Tawi. Marawi, Lanao Del Sur – Islamic City of the Philippines.
  • 383. AUTONOMOUS REGION OF MUSLIM MINDANAO Binubuo ng mga lalawigan ng Basilan, Lanao delSur, Maguindanao, Sulu at Tawi-Tawi. Marawi, Lanao Del Sur – Islamic City of the Philippines. Natatag dahil sa Kasunduan sa Tripoli sa pagitan ngPilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front (MILF) noongDisyembre 23, 1976 upang makamit ang isang makatarungan atmakabuluhang pamahalaan ng mga Muslim na Pilipino atmapabuti ang kanilang kalagayan at pamumuhay.
  • 384. AUTONOMOUS REGION OF MUSLIM MINDANAO Binubuo ng mga lalawigan ng Basilan, Lanao delSur, Maguindanao, Sulu at Tawi-Tawi. Marawi, Lanao Del Sur – Islamic City of the Philippines. Natatag dahil sa Kasunduan sa Tripoli sa pagitan ngPilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front (MILF) noongDisyembre 23, 1976 upang makamit ang isang makatarungan atmakabuluhang pamahalaan ng mga Muslim na Pilipino atmapabuti ang kanilang kalagayan at pamumuhay. Napaliligiran ng tubig kaya’t maraming yamang – dagatang nakukuha rito.
  • 385. MGAPRODUKTONG REHIYON
  • 386. AUTONOMOUS REGION OF MUSLIM MINDANAO
  • 387. AUTONOMOUS REGION OF MUSLIM MINDANAO
  • 388. AUTONOMOUS REGION OF MUSLIM MINDANAO
  • 389. AUTONOMOUS REGION OF MUSLIM MINDANAO
  • 390. AUTONOMOUS REGION OF MUSLIM MINDANAO
  • 391. AUTONOMOUS REGION OF MUSLIM MINDANAO
  • 392. AUTONOMOUS REGION OF MUSLIM MINDANAO
  • 393. AUTONOMOUS REGION OF MUSLIM MINDANAO
  • 394. AUTONOMOUS REGION OF MUSLIM MINDANAO
  • 395. AUTONOMOUS REGION OF MUSLIM MINDANAO
  • 396. AUTONOMOUS REGION OF MUSLIM MINDANAO
  • 397. AUTONOMOUS REGION OF MUSLIM MINDANAO
  • 398. AUTONOMOUS REGION OF MUSLIM MINDANAO
  • 399. MGAMAGAGANDANG TANAWIN SA REHIYON
  • 400. AUTONOMOUS REGION OF MUSLIM MINDANAO
  • 401. AUTONOMOUS REGION OF MUSLIM MINDANAO Binubuo ng mga lalawigan ng Basilan, Lanao del Sur,Maguindanao, Sulu at Tawi-Tawi. Marawi, Lanao Del Sur – Islamic City of the Philippines. Natatag dahil sa Kasunduan sa Tripoli sa pagitan ng Pilipinas atng Moro Islamic Liberation Front (MILF) noong Disyembre 23, 1976upang makamit ang isang makatarungan at makabuluhangpamahalaan ng mga Muslim na Pilipino at mapabuti ang kanilangkalagayan at pamumuhay. Napaliligiran ng tubig kaya’t maraming yamang – dagat angnakukuha rito. RETURN
  • 402. MARAMING SALAMAT PO!Inihanda ni:JARED RAM A. JUEZANTeacher I, Araling Panlipunan IJuly 10, 2011
  View More

Recent Reviews

 1. Mee Shell G
  Mee Shell G
  4/5,
  Version: 06/12/2011
  thanks, very informative!!!
 2. Maggie Payot
  Maggie Payot
  4/5,
  Version: 06/12/2011
  thanks
 3. Corazon Ambrocio
  Corazon Ambrocio
  5/5,
  Version: 06/12/2011
  Thanks for sharing mam
 4. JONAH FE FLORES
  JONAH FE FLORES
  3/5,
  Version: 06/12/2011
  thank you po sa pagshare...malaking tulong po ito sa pagtuturo ko.. i saved a lot of time dahil dito! god bless!
 5. Ronzel Mark Barte
  Ronzel Mark Barte
  4/5,
  Version: 06/12/2011
  Thank you!
 6. Mayla Manalo Oribe
  Mayla Manalo Oribe
  4/5,
  Version: 06/12/2011
  Can i download your slides? Please..
 7. Jared Ram Juezan
  Jared Ram Juezan
  3/5,
  Version: 06/12/2011
  @mayla yes you can
 8. dapz49villa
  dapz49villa
  5/5,
  Version: 06/12/2011
  thank you sir
 9. Jared Ram Juezan
  Jared Ram Juezan
  3/5,
  Version: 06/12/2011
  @dapz49villa..welcome
 10. Jessica Balmes
  Jessica Balmes
  3/5,
  Version: 06/12/2011
  tnx :) this slide help me to make my sisters' project :)