Marcelino - M-itr - Business analytics for everyone - Poslovna analitika

Business analytics for everyone - Poslovna- analitika za vsakogar - decision

 1. jcvikl
  Business analytics for everyone - Poslovna- analitika za vsakogar - decision
  Transcript Header:
  Marcelino - M-itr - Business analytics for everyone - Poslovna analitika
  Transcript Body:
  • 1. Poslovna analitika za vsakogar Povezava s prejšno predstavitivijo Web CR M ERP Viri podatkov Google Analytics Zaledni sistemi- podatki CRM Podatki Podatkovna plošča DASHBOARD Uporabniki
  • 2. Poslovna analitika za vsakogar Cilj predstavitve • Kako si izdelavo analiz kar najbolj poenostaviti. • Orodje nudi enostavno in všečno oblikovanje Dashboarda in informacije so tako vedno na dosegu roke in to brez IT podpore. • Z orodjem lahko povežete več različnih baz in tako konsolidirate podatke. • Všečna vizualizacija omogoča pregledno spremljanje (ne)doseganja planov. • Orodje omogoča, da lahko na enem mestu spremljate npr. prodajo, denarni tok … • Izdelavo Ad-Hoc analiz • Kako si enostavno izmenjavati izdelana poročila in analize
  • 3. Poslovna analitika za vsakogar Pregled vsebine 1. Cilj predstavitve 2. Osnovni pojmi : CRM, Podatki, tudi big data informacije, 3. Kaj je poslovna analitika 3.1. Pristopi in problemi 3.2. Ali je poslovna analitika le strošek ? 4. Rešitev 5. Izdelava primera praktičen prikaz 6. Ponudba 7. Zaključek
  • 4. Poslovna analitika za vsakogar Osnovni pojmi : 1. CRM : - prinaša urejenost - - enostavno sledenje in planiranje - - vsi podatki na enem mestu 2. Podatki - slike, filmi, podatki iz naprav 3. Informacije - iz podatkov sestavljena poročila
  • 5. Poslovna analitika za vsakogar Kaj je poslovno obveščanje BI ali poslovno obveščanje je pomembno za vsako podjetje, saj omogoča vodstvu podjetja sprejemati ustrezne strateške poslovne odločitve in jih tudi meriti. Kaj je poslovno obveščanje ? Poslovno obveščanje je proces zbiranja, obdelave in oblikovanja ogromne količine podatkov, ki jih ima podjetje iz poslovanja, ter drugih zunanjih podatkov v takšne informacije, ki vodstvu podjetja zagotavljajo podporo pri poslovnih odločitvah.
  • 6. Poslovna analitika za vsakogar Pristopi in problemi Poznamo najman dva pristopa : 1. Klasičen pristop, ki je usmerjen k IT projektom Ima svoje prednosti in pomanjkljivosti : Prednosti : a. uporabniki sodelujejo z IT strokovnjaki kot poznavalci podatkov in so manj obremenjeni b. Upoštevajo se IT standardi c. Uporebniki ne potrebujejo znanja IT, več kot je potrebno; Pomanjkljivosti : a. Projekti so dolgotrajni in zahtevajo relativno visoka finančna vlaganja, b. IT strokovnjaki ne poznajo podatkov, c. Večkrat pride do nesoglasih okoli končnega cilja in zahtev 2. Pristop usmerjen končnim uporabnikom: Prednosti : a. Uporabniki delajo s podatki, ki jih poznajo, b. Projekti so dinamični in lahko zagotavljajo delne rezultate , c. Majša finančna vlaganja Pomnjkljivosti : a. Končni uporabniki ne poznajo IT tehnologijo in možnosti VEČNI PROBLEM SO IZBANI PODATKI
  • 7. Poslovna analitika za vsakogar Zakaj poslovna analitika Ali poslovna anlitika pomeni le dodatni strošek ? • Stroški : Tradicionalni ponudniki – dolgotrajni in dragi projekti, Novi ponudniki – enostavnejše rešitve, nižji stroški, hitrejši rezultati Kakšne prednosti prinaša ? • Kvalitetne in pravočasne informacije za odločanje, • Večja produktivnost, • Nove ideje, • Spremljanje akcij in definiranje novih aktivnosti
  • 8. Poslovna analitika za vsakogar Izgled cilja pri Poslovni analitikin
  • 9. Poslovna analitika za vsakogar 4. Orodja za poslovno obveščanje Rešitve 1. MS Excel
  • 10. Poslovna analitika za vsakogar 4. Orodja za poslovno obveščanje Rešitve Po navadi se največ uporablja Nove verzije MS Excel-a ( 2010, 2013 ) vključujejo brezplačno orodje PowerPivot za enostavno izdelavo analiz, ki jih potrebujete, iz podatkov, ki so Vam na voljo
  • 11. Poslovna analitika za vsakogar 4. Orodja za poslovno obveščanje Rešitve PowerPivot lahko nadomesti oz. dopolni analitična orodja kot so OLAP, Access idr., saj je : • enostaven za uporabo, • zelo zmogljiv. • Podatke lahko z njim neomejeno povezujemo, • izdelujemo dashboarde (digitalne delovne table), • simuliramo poslovno prihodnost., • po vzpostavitvi povezave, pri svojem analitičnem delu - povsem neodvisni od IT službe...
  • 12. Poslovna analitika za vsakogar 4. Orodja za poslovno obveščanje Rešitve 2. Logi Vision
  • 13. Poslovna poročila in poslovna analitika 4. Orodja za poslovno obveščanje Rešitve : - Čitanje podatkov iz zalednih sistemov , GoogleAdWords in Google Analytics, podatki iz CRM ....., hkrati, - Priprava podatkov za analize in poročila, - Kreiranje podatkovnih modelov, - Izdelava poslovnih poročil in poslovnih analiz - Izdelava podatkovnih plošč „Dashboards“ ( poročila in poslovne analize), - Podatkovne plošče so dosegljive iz katerega koli okolja, kot so: tablice, pametni telefoni, spletna okolja.... - Možnost dograjevanja poslovnih poročil s strani uporabnika, kot je filtriranje, sortiranje, dodajanje podatkov, what-if analize in podobno Modul je možno : - Namestiti na uporabnikovo okolje ali - Ga uporabljati v „ Oblaku „ na Marcelino
  • 14. Poslovna analitika za vsakogar 4. Orodja za poslovno obveščanje Rešitve 2.Logianalytics rešitev Je web aplikacija za BI • Izdelava Podatkovnih plošč- Dashboards • Izdelava poslovnih poročil in analiz • Povezovanje z različnimi viri podatkov • Povezava z različnimi viri podatkov hkrati • Izmenjava izdelanih poslovnih poročil in poslovnih analiz, • „ self Services“ • Možnost pregleda izdelanih poslovnih poročil in poslovnih analiz na različnih okoljih. : splet, web strežnik, PC okolje, tablice, pametni telefoni • Vključevanje v varnostno politiko , • Možnost izdelave ad-hoc analiz Rešitev za izdelavo Poslovnih analiz, primerna za končne uporabnike • Izdelava poslovnih analiz, primerno za končne uporabnike, • Povezovanje z različnimi viri podatkov, • Povezava za različnimi viri podatkov hkrati • Izdelava Podatkovnih plošč- Dashboards • Brezpčalna izmenjava izdelanih poslovnih analiz, • Vključena varnostna politika, • Izgradnja poslovnih analiz od spodaj na vzgor, • Minimalna potreba po IT znanju • Možnost pregleda izdelanih poslovnih poročil in poslovnih analiz na različnih okoljih. : splet, web strežnik, PC okolje, tablice, pametni telefoni • Primerno za manjša podjatja ( cena in enostavnost )
  • 15. Poslovna analitika za vsakogar 4. orodja za Poslovno odločanje Rešitve Osnovni koncept rešitve : 1. Povezava z podatki iz :
  • 16. Dashboard & Poročols Web alikacija Information Portali Mobilna Aplikacija Dodatne, ad- hoc analize Izgled izdelanega poslovnega poročila/ poslovne analize Notranji uporabniki Stranke in Partnerji 16 Poslovna analitika za vsakogar 4.Orodja za poslovno obveščanje Rešitve
  • 17. 17 RelationalWeb Services FilesBig Data Plug-in Desktop Mobile Exports Logi Info StudioWeb App Server Your Cloud / Premises EmbeddedAppOutput Data Engine Development Poslovna analitika za vsakogar 4. Orodja za poslovno obveščanje Rešitve Arhitektura rešitve
  • 18. Poslovna poročila in poslovna analitika 4. orodja za Poslovno odločanje Rešitve Modul poslovna analitika - Čitanje podatkov iz zalednih sistemov , GoogleAdWords in Google Analytics, podatki iz CRM ....., hkrati, - Priprava podatkov za analize in poročila, - Kreiranje podatkovnih modelov, - Izdelava poslovnih poročil in poslovnih analiz - Izdelava podatkovnih plošč „Dashboards“ ( poročila in poslovne analize), - Podatkovne plošče so dosegljive iz katerega koli okolja, kot so: tablice, pametni telefoni, spletna okolja.... - Možnost dograjevanja poslovnih poročil s strani uporabnika, kot je filtriranje, sortiranje, dodajanje podatkov, what-if analize in podobno Modul je možno : - Namestiti na uporabnikovo okolje ali - Ga uporabljati v „ Oblaku „ na Marcelino
  • 19. Poslovna analitika za vsakogar 4. orodja za Poslovno odločanje Rešitve Sestavljajo trije Moduli Data Smart ThinkSpace Info Boards Analitiki Zaposleni • Enostavna povezava s podatki • Enostavna uporaba • Povezava z več viri podatkov hkrati • Čiščenje podatkov, • Definiranje tabel... • Povezava med podatki – konektor, • Podatki so stalno vidni v obliki tabel, • Best practice vizualizavija • Enostavno shranjevanje izdelanih analiz in njihovo skdadiščenje • Možnost sodelovanja z uporabniki • Dosegljiv iz različnih okolij ) tablice, pametni telefoni ... ) • Vgrajena Varostna politika • Uporabnik ima brezplačen dostop do Inforboard • Centralno mesto za zbiranje izdelanih poslovnih analiz, • Možnost izdelava ad-hoc analiz Baze podatkov
  • 20. Poslovna analitika za vsakogar 4. orodja za Poslovno odločanje Rešitve • Modul za povezovanje s podatki, • Enostavna uporaba , • Enostavna povezava z viri podatkov, • Povezava z več viri podatkov hkrati, • Minimalna potreba po IT strokovnjakih, • Namestitev na PC okolje, • Enostavno čiščenje podatkov in filtriranje- izbiranje tabel, • Enostavno definiranje povezovanj med tabelami in podatki v različnih tabelah in različnih virih podatkov, DataSmart Modul
  • 21. Poslovna analitika za vsakogar 4. orodja za Poslovno odločanje Rešitve • Enostavna izdelava poslovnih analiz, • Podatki so stalno vidni v obliki tabel, • Vgrajen „ Best Practice“ za vizualizacijo, • Podatke povezujemo z „ Blue Connectorjem“, • Delamo s miško, • Filtriranje, grupiranje podatkov, • Vključevanje matematičnih formul, • Dograjevanje izdelanih poslovnih analiz, • Dopisovanje opazk, .... • Shranjevanje izdelanih analiz v InfoBoard modul ThinkSpace
  • 22. Poslovna analitika za vsakogar 4. orodja za Poslovno odločanje Rešitve • Web okolje, • Hranjene vse izdelane poslovne analize, • Enostavno izkanje, • Možnost sprememb izdelanih analiz, • Možnost dopisovanja opombe,... • Poslovne analize dosegljive iz različnih okolij :tablice, pametni telefoni... • Vgrajen sistem varovanja • Grupiranje izdelanih poslovnih analiz po : projektih, oddelkih... • Dve vrsti uporabnikov, • Uporabniki imajo brezplačen dostop ( ne potrebujejo licence ) InfoBoard Analysts Workers
  • 23. Poslovna analitika za vsakogar 5. Praktičen prikaz delovanja rešitve Osnove : • Uporabniki : - izdelovalci poslovnih poročil in poslovnih analiz, uporabniki poslovnih poročil in poslovnih analiz za svoje odločanje / ti lahko samo gledajo poslovna poročila in poslovne analize li pa lahko delajo še dodazne poslovne analize ali pa zamenjajo vpoglede z aktivnostmi filtriranja, sortiranja in podobno / • Nameščena rešitev je na PC-ju • Povezava s podatki Excel tabela
  • 24. Poslovna analitika za vsakogar 6. Ponudba Nudimo : - šolanja za uporabi MS Excel – začetni in nadaljevalni , - seminarji – nasveti in triki pri uporabi MS Excel, - delavnice za uporabo MS Excel ( tudi PoverPivot ), - testno namestitev modula poslovne analitike z primeri s testnimi podatki interesenta ( POC ), - uporabljati v „ Oblaku „ na Marcelino - uvedbo modula analitike v sistem ali - izdelavo poslovnih poročil in analiz,
  View More