Bảng báo giá kệ siêu thị vietnam sản xuất

Bảng báo giá kệ siêu thị. Website: http://www.thietbisieuthivn.net/san-pham/gia-ke-sieu-thi/

 1. Phan Chin
  Bảng báo giá kệ siêu thị.
  Website: http://www.thietbisieuthivn.net/san-pham/gia-ke-sieu-thi/
  Transcript Header:
  Bảng báo giá kệ siêu thị vietnam sản xuất
  Transcript Body:
  • 1. CÔNG TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THỊNH PHÁT VP: Số Nhà 28 – Ngõ 25 – Phạm Thận Duật – Cầu Giấy – Hà Nội ĐT:0466.803.099 Fax: 04.62812219 Email: kinhdoanh@thinhphatjsc.info Website: http://thietbisieuthivn.net BG: 03/2015 Kính Gửi: Qúy khách hàng SĐT: Địa Chỉ: Từ ngày 01/03/2015 Đến ngày: 30/03/2015 Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thịnh Phát xin gửi tới Quý công ty lời chào trân trọng. Sau đây Thịnh Phát xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá Kệ Trong Siêu Thị do Việt Nam sản xuất áp dụng từ tháng 03 năm 2015 như sau: BẢNG GIÁ KỆ SIÊU THỊ VIETNAMSE 900 mm ( LOẠI DẦY 0.4 LY ) Sản Phẩm chuyên dụng cho các hệ thống Siêu thị từ 30 m2 đến 300 m2 MÃ SP HÌNH ẢNH TÊN HÀNG & QUY CÁCH QUY CÁCH SL THÀNH TIỀN VNĐ DK01 Kệ Đơn một mặt 900 mm Xuất xứ: Vietnamse Nhà SX: Thịnh Phát BH: 5 Năm D 900 ; R 420, C 1500. 4 tầng Chi tiết : Mặt đáy : ( 900 x 350) mm Mặt tầng : ( 900 x 300) mm Chất liệu : thép sơn tĩnh điện, inox. Tay nhỏ 2 vấu Thép dầy 0.4 ly. Trọng tải: 55 kg/ tầng 4 bộ 1 dãy 01 620,000
  • 2. DK02 Đầu kệ một mặt 700 mm Xuất xứ: Vietnamse Nhà SX: Thịnh Phát BH: 5 Năm D 700 ; R 420, C 1500. 4 tầng Chi tiết : Mặt đáy : ( 700 x 350) mm Mặt tầng : ( 700 x 300) mm Chất liệu : thép sơn tĩnh điện, inox. Tay nhỏ 2 vấu Thép dầy 0.4 ly. Trọng tải: 55 kg/ tầng 1 Bộ độc lập 01 680,000 DK03 Kệ Đôi hai mặt 900 mm Xuất xứ: Vietnamse Nhà SX: Thịnh Phát BH: 5 Năm D 900 ; R 770, C 1500. 4 tầng Chi tiết : Mặt đáy : ( 900 x 350) mm Mặt tầng : ( 900 x 300) mm Chất liệu : thép sơn tĩnh điện, inox. Tay nhỏ 2 vấu Thép dầy 0.4 ly. Trọng tải: 55 kg/ tầng 4 bộ 1 dãy 01 1,050,000
  • 3. DK04 Kệ Đơn một mặt 900 mm Xuất xứ: Vietnamse Nhà SX: Thịnh Phát BH: 5 Năm D 900 ; R 420, C 1800. 5 tầng Chi tiết : Mặt đáy : ( 900 x 350) mm Mặt tầng : ( 900 x 300) mm Chất liệu : thép sơn tĩnh điện, inox. Tay nhỏ 2 vấu Thép dầy 0.4 ly. Trọng tải: 55 kg/ tầng 4 bộ 1 dãy 01 650,000 DK05 Đầu kệ một mặt 700 mm Xuất xứ: Vietnamse Nhà SX: Thịnh Phát BH: 5 Năm D 700 ; R 420, C 1800. 5 tầng Chi tiết : Mặt đáy : ( 700 x 350) mm Mặt tầng : ( 700 x 300) mm Chất liệu : thép sơn tĩnh điện, inox. Tay nhỏ 2 vấu Thép dầy 0.4 ly. Trọng tải: 55 kg/ tầng 1 bộ độc lập 01 700,000
  • 4. DK06 Kệ Đôi hai mặt 900 mm Xuất xứ: Vietnamse Nhà SX: Thịnh Phát BH: 5 Năm D 900 ; R 770, C 1800. 5 tầng Chi tiết : Mặt đáy : ( 900 x 350) mm Mặt tầng : ( 900 x 300) mm Chất liệu : thép sơn tĩnh điện, inox. Tay nhỏ 2 vấu Thép dầy 0.4 ly. Trọng tải: 55 kg/ tầng 4 bộ 1 dãy 01 1,050,000 BẢNG GIÁ KỆ SIÊU THỊ VIETNAMSE 900 mm ( LOẠI DẦY 0.6 LY ) Sản Phẩm chuyên dụng cho các hệ thống Siêu thị từ 80 m2 đến 500 m2 DK07 Kệ Đơn một mặt 900 mm Xuất xứ: Vietnamse Nhà SX: Thịnh Phát BH: 5 Năm D 900 ; R 440, C 1500. 4 tầng Chi tiết : Mặt đáy : ( 900 x 390) mm Mặt tầng : ( 900 x 340) mm Chất liệu : thép sơn tĩnh điện, inox. Tay to 4 vấu Thép dầy 0.6 ly. Trọng tải: 80 kg/ tầng 4 bộ 1 dãy 01 700,000
  • 5. DK08 Đầu kệ một mặt 700 mm Xuất xứ: Vietnamse Nhà SX: Thịnh Phát BH: 5 Năm D 700 ; R 440, C 1500. 4 tầng Chi tiết : Mặt đáy : ( 700 x 390) mm Mặt tầng : ( 700 x 340) mm Chất liệu : thép sơn tĩnh điện, inox. Tay to 4 vấu Thép dầy 0.6 ly. Trọng tải: 80 kg/ tầng 1 bộ độc lập 01 750,000 DK09 Kệ Đôi hai mặt 900 mm Xuất xứ: Vietnamse Nhà SX: Thịnh Phát BH: 5 Năm D 900 ; R 810, C 1500. 4 tầng Chi tiết : Mặt đáy : ( 900 x 390) mm Mặt tầng : ( 900 x 340) mm Chất liệu : thép sơn tĩnh điện, inox. Tay to 4 vấu Thép dầy 0.6 ly. Trọng tải: 60 kg/ tầng 4 bộ 1 dãy 01 1,170,000
  • 6. DK010 Kệ đơn một mặt 900 mm Xuất xứ: Vietnamse Nhà SX: Thịnh Phát BH: 5 Năm D 900 ; R 440, C 1800. 5 tầng Chi tiết : Mặt đáy : ( 900 x 390) mm Mặt tầng : ( 900 x 340) mm Chất liệu : thép sơn tĩnh điện, inox. Tay to 4 vấu Thép dầy 0.6 ly. Trọng tải: 80 kg/ tầng 4 bộ 1 dãy 01 780,000 DK011 Đầu kệ một mặt 700 mm Xuất xứ: Vietnamse Nhà SX: Thịnh Phát BH: 5 Năm D 700 ; R 440, C 1800. 5 tầng Chi tiết : Mặt đáy : ( 700 x 390) mm Mặt tầng : ( 700 x 340) mm Chất liệu : thép sơn tĩnh điện, inox. Tay to 4 vấu Thép dầy 0.6 ly. Trọng tải: 80 kg/ tầng 1 bộ độc lập 01 800,000 DK012 Kệ Đôi hai mặt 900 mm Xuất xứ: Vietnamse Nhà SX: Thịnh Phát BH: 5 Năm D 900 ; R 810, C 1800. 5 tầng Chi tiết : Mặt đáy : ( 900 x 390) mm Mặt tầng : ( 900 x 340) mm 4 bộ 1 dãy 01 1,250,000
  • 7. Chất liệu : thép sơn tĩnh điện, inox. Tay to 4 vấu Thép dầy 0.6 ly. Trọng tải: 80 kg/ tầng BẢNG GIÁ KỆ SIÊU THỊ VIETNAMSE 1200 mm ( LOẠI DẦY 0.6 LY ) Sản Phẩm chuyên dụng cho các hệ thống Siêu thị từ 30 m2 đến 1000 m2 DKP 01 Kệ Đơn một mặt 1200 mm Xuất xứ: Vietnamse Nhà SX: Thịnh Phát BH: 5 Năm D 1200 ; R 440, C 1500. 4 tầng Chi tiết : Mặt đáy : ( 1200 x 390) mm Mặt tầng : ( 1200 x 340) mm Chất liệu : thép sơn tĩnh điện, inox. Tay to 4 vấu Thép dầy 0.6 ly. Trọng tải: 80 kg/ tầng 4 bộ 1 dãy 01 820,000 DKP02 Kệ Đôi hai mặt 1200 mm Xuất xứ: Vietnamse Nhà SX: Thịnh Phát BH: 5 Năm D 1200 ; R 810, C 1500. 4 tầng Chi tiết : Mặt đáy: ( 1200 x 390) mm Mặt tầng: ( 1200 x 340) mm 4 bộ 1 dãy 01 1,370,000
  • 8. Chất liệu : thép sơn tĩnh điện, inox. Tay to 4 vấu Thép dầy 0.6 ly. Trọng tải: 80 kg/ tầng DKP 03 Kệ Đơn một mặt 1200 mm Xuất xứ: Vietnamse Nhà SX: Thịnh Phát BH: 5 Năm D 1200 ; R 440, C 1800. 5 tầng Chi tiết : Mặt đáy : ( 1200 x 390) mm Mặt tầng : ( 1200 x 340) mm Chất liệu : thép sơn tĩnh điện, inox. Tay to 4 vấu Thép dầy 0.6 ly. Trọng tải: 70 kg/ tầng 4 bộ 1 dãy 01 890,000 DKP04 Kệ Đôi hai mặt 1200 mm Xuất xứ: Vietnamse Nhà SX: Thịnh Phát BH: 5 Năm D 1200 ; R 810, C 1800. 5 tầng Chi tiết : Mặt đáy : ( 1200 x 390) mm Mặt tầng : ( 1200 x 340) mm Chất liệu : thép sơn tĩnh điện, inox. Tay to 4 vấu Thép dầy 0.6 ly. Trọng tải: 70 kg/ tầng 4 bộ 1 dãy 01 1,550,000
  • 9. BẢNG GIÁ KỆ SIÊU THỊ VIETNAMSE 900 mm ( LOẠI DẦY 0.8 LY ) Sản Phẩm chuyên dụng cho các hệ thống Siêu thị lớn KTP01 Kệ Đơn một mặt 900 mm Xuất xứ: Vietnamse Nhà SX: Thịnh Phát BH: 5 Năm D 900 ; R 530, C 1500. 4 tầng Chi tiết : Mặt đáy : ( 900 x 470) mm Mặt tầng : ( 900 x 390) mm Chất liệu : thép sơn tĩnh điện, inox. Tay to 4 vấu Thép dầy 0.8 ly. Trọng tải: 120 kg/ tầng 4 bộ 1 dãy 01 850,000 KTP02 Đầu Kệ một mặt 900 mm Xuất xứ: Vietnamse Nhà SX: Thịnh Phát BH: 5 Năm D 900 ; R 530, C 1500. 4 tầng Chi tiết : Mặt đáy : ( 900 x 470) mm Mặt tầng : ( 900 x 390) mm Chất liệu : thép sơn tĩnh điện, inox. Tay to 4 vấu Thép dầy 0.8 ly. Trọng tải: 120 kg/ tầng 1 bộ độc lập 01 920,000
  • 10. KTP03 Kệ Đôi hai mặt 900 mm Xuất xứ: Vietnamse Nhà SX: Thịnh Phát BH: 5 Năm D 900 ; R 980, C 1500. 4 tầng Chi tiết : Mặt đáy : ( 900 x 470) mm Mặt tầng : ( 900 x 390) mm Chất liệu : thép sơn tĩnh điện, inox. Tay to 4 vấu Thép dầy 0.8 ly. Trọng tải: 120 kg/ tầng 4 bộ 1 dãy 01 1,450,000 KTP04 Kệ Đơn một mặt 900 mm Xuất xứ: Vietnamse Nhà SX: Thịnh Phát BH: 5 Năm D 900 ; R 530, C 1800. 5 tầng Chi tiết : Mặt đáy : ( 900 x 470) mm Mặt tầng : ( 900 x 390) mm Chất liệu : thép sơn tĩnh điện, inox. Tay to 4 vấu Thép dầy 0.8 ly. Trọng tải: 120 kg/ tầng 4 bộ 1 dãy 01 1,050,000
  • 11. KTP05 Đầu Kệ một mặt 900 mm Xuất xứ: Vietnamse Nhà SX: Thịnh Phát BH: 5 Năm D 900 ; R 530, C 1800. 5 tầng Chi tiết : Mặt đáy : ( 900 x 470) mm Mặt tầng : ( 900 x 390) mm Chất liệu : thép sơn tĩnh điện, inox. Tay to 4 vấu Thép dầy 0.8 ly. Trọng tải: 85 kg/ tầng 1 bộ độc lập 01 1,150,000 KTP06 Kệ Đôi hai mặt 900 mm Xuất xứ: Vietnamse Nhà SX: Thịnh Phát BH: 5 Năm D 900 ; R 980, C 1800. 5 tầng Chi tiết : Mặt đáy : ( 900 x 470) mm Mặt tầng : ( 900 x 390) mm Chất liệu : thép sơn tĩnh điện, inox. Tay to 4 vấu Thép dầy 0.8 ly. Trọng tải: 120 kg/ tầng 4 bộ 1 dãy 01 1,680,000 BẢNG GIÁ KỆ SIÊU THỊ VIETNAMSE 1200 mm ( LOẠI DẦY 0.8 LY ) Sản Phẩm chuyên dụng cho các hệ thống Siêu thị lớn
  • 12. KTP07 Kệ Đơn một mặt 900 mm Xuất xứ: Vietnamse Nhà SX: Thịnh Phát BH: 5 Năm D 1200 ; R 530, C 1500. 4 tầng Chi tiết : Mặt đáy : ( 1200 x 470) mm Mặt tầng : ( `1200 x 390) mm Chất liệu : thép sơn tĩnh điện, inox. Tay to 4 vấu Thép dầy 0.8 ly. Trọng tải: 120 kg/ tầng 4 bộ 1 dãy 01 1,050,000 KTP08 Kệ Đôi hai mặt 1200 mm Xuất xứ: Vietnamse Nhà SX: Thịnh Phát BH: 5 Năm D 1200 ; R 980, C 1500. 4 tầng Chi tiết : Mặt đáy : ( 1200 x 470) mm Mặt tầng : ( 1200 x 390) mm Chất liệu : thép sơn tĩnh điện, inox. Tay to 4 vấu Thép dầy 0.8 ly. Trọng tải: 120 kg/ tầng 4 bộ 1 dãy 01 1,680,000
  • 13. KTP09 Kệ Đơn một mặt 1200 mm Xuất xứ: Vietnamse Nhà SX: Thịnh Phát BH: 5 Năm D 1200 ; R 530, C 1800. 5 tầng Chi tiết : Mặt đáy : ( 1200 x 470) mm Mặt tầng : ( 1200 x 390) mm Chất liệu : thép sơn tĩnh điện, inox. Tay to 4 vấu Thép dầy 0.8 ly. Trọng tải: 120 kg/ tầng 4 bộ 1 dãy 01 1,200,000 KTP010 Kệ Đôi hai mặt 1200 mm Xuất xứ: Vietnamse Nhà SX: Thịnh Phát BH: 5 Năm D 1200 ; R 980, C 1800. 5 tầng Chi tiết : Mặt đáy : ( 1200 x 470) mm Mặt tầng : ( 1200 x 390) mm Chất liệu : thép sơn tĩnh điện, inox. Tay to 4 vấu Thép dầy 0.8 ly. Trọng tải: 120 kg/ tầng 4 bộ 1 dãy 01 1,970,000 * Chú ý: - Giá hàng trên chưa có thuế VAT (10%). - Bảng giá trên có giá trị 60 ngày kể từ ngày báo giá. * Điều kiện thương mại chung: - Thiết bị mới 100 % và được bảo hành 48 tháng. - Hàng sẽ được giao miễn phí tại địa điểm mà bên mua yêu cầu trong nội thành HN. * Phương thức thanh toán -Thanh toán 100% giá trị đơn hàng ngay sau khi giao hàng. * Ghi chú: ngoài các thiết bị trên công ty chúng tôi còn nhận cung cấp theo đơn đặt hàng mà quý khách hàng yêu cầu.. Để phục vụ Quý khách hàng một cách tốt nhất, xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0466.803.099 hoặc liên hệ : Mr. Chiến . ĐT: 0988.488.882
  • 14. CÔNG TY TNHH PTCN THỊNH PHÁT Phụ Trách Kinh Doanh Nguyên Xuân Chiến Sau đây Thịnh Phát xin gửi đến hình ảnh những Sản Phẩm giá kệ siêu do Thịnh Phát lắp đặt tại các Hệ Thống Siêu Thị
  • 15. THỊNH PHÁT LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ PHÁT TRIỂN SIÊU THỊ VIỆT
  View More